CC Drammen

Det 50 år gamle kjøpesenteret CC Drammen i Tomtegata 36 har fått en omfattende ansiktsløftning.

Fakta

Sted: Drammen

Prosjekttype: Kjøpesenter

Bruttoareal: Riving av 5.000 kvadratmeter, cirka 8.000 kvadratmeter nybygg, rehabilitering av 7.000 kvadratmeter.

Byggherre: Citycon

Totalentreprenør: WK Entreprenør

Kontraktssum ekskl. mva: 187 millioner kroner

Arkitekt: AMB Arkitekter

Landskapsarkitekt: Pir II

Rådgivere: RIB og RIByFy: Rambøll l RIGEo: Grunnteknikk l RIBr: PiD Solutions l RIAku: Akustikk-Konsult l RIE: ECT l RIV: EM Teknikk l BREEAM: Erichsen & Horgen

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Assemblin l Elektro: Nopek Elektro l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Prefab: Loe Betongelementer l Riving: R3 Entreprenør l Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning l Grunn- og utomhus: Kjeldaas l Glassarbeider: Glassteam l Fasader, dører, porter: Iversby l Taktekking: Protan Entreprenør l Blikkenslager: Buskerud Blikk l Mur/puss: Notodden Flis og Mur l Maler: Malermester Dema l Fliser: BBM l Byggevarer og innerdører: Optimera l Ståldører: Norfo l Lås og beslag: Certego Drammen l Brannsikring: Bygg og Brannsikring Østlandet l Himlinger: Oslo Bygginnredning l Stålarbeider: Nils Løff l Gulvbelegg: Oslo Tapet & Gulv l Gulvsparkling: Hæhre Gulvstøp

2016 revet 5.000 kvadratmeter av det gamle senteret, renovert store deler av de gjenværende 12.000 og bygget 8.000 kvadratmeter nybygg. Inkludert kontor og logistikkarealer er senteret i dag på totalt 20.000 kvadratmeter.

De har i tillegg fornyet uteområdene, lagt et nytt parkeringsdekke i andre etasje - mellom den nye og gamle delen av senteret - og bygd en langt større parkeringsplass på bakkeplan.

– Dette er en samspillsentreprise mellom Citycon og WK Entreprenør. Vi startet forprosjektfasen i 2015, og satte spaden i jorden cirka ett år senere. Vi hadde tett nybygg i desember i fjor, og overlevering 29. mai. Åpningen av det nye senteret var 8. juni, og det var helt etter planen, sier Tommy Smits Pedersen, prosjektleder i WK Entreprenør.

Bygg fra 1800-tallet

Gamle CC Drammen åpnet allerede i 1967, og regnes som et av de første kjøpesentrene i Norge.

Den gangen bestod senteret av rundt ti bygningskropper. Den eldste av dem er fra 1800-tallet.

– Den er renovert og har blitt veldig flott. Det hadde blitt klint noen metallplater på den gamle fasaden. Når vi fjernet de, kom den gamle teglsteinen til syne. Den er blitt rengjort, spekket og malt, og vinduene er byttet ut med nye vinduer i gammel stil, sier Pedersen.

Renovering

Bygningskropper fra 1930-, 60- og 70-tallet er også blitt bevart og renovert.

Delen av senteret som lå mot Strandgata og Drammenselva, er imidlertid blitt revet. Pedersen sier det er flere av de nyeste bygningskroppene som er revet, i tillegg til noen eldre deler.

– Det var et klart behov for oppgradering. Senteret var slitent, og bar preg av å være bygd på i flere omganger. Det var ingen sammenheng. Nå har vi restrukturert senteret, og gjort det oversiktlig. Alle butikker og fellesarealer er pusset opp, og det er blitt en mer effektiv bruk av lokalene, sier Pedersen.

BREEAM-prosjekt

Den nye delen av senteret er bygd langs Strandgata i Drammen, og inneholder 19 nye butikkarealer. I alt er der 27 butikker i det nye senteret.

Nybygget består av røde og gråe sandwichelementer, samt en utenpåliggende perforert plate. Pedersen sier det er lagt vekt på funksjonalitet og vedlikeholdsfrie materialer.

– Nybygget er et BREEAM-prosjekt med karakter «very good». Det legger sine føringer, både for miljøriktig materialvalg, isolasjon, innemiljø og uteområder. Det settes blant annet krav til sykkelparkeringsplasser og beplantning, sier han.

Oppgradert teknisk anlegg

Pedersen sier det også er brukt mye tid på å oppgradere det tekniske anlegget.

– Det tekniske anlegget var utgått på dato, og det var et åpenbart behov for å oppgradere. Det hadde blitt gjort litt her og der, og anlegget var et sammensurium av tiltak fra ulike tiår. Nå har vi fått samlet alt. Anlegget er sydd sammen til en helhet, sier han.

CC Drammen eies av NIAM, og forvaltes av Citycon. Prosjektsjef Jannecke Rødseth i Citycon legger til at også kommunen har satt tøffe krav til åpenhet på bakkeplan. Hun sier det har vært en utfordring å imøtekomme kravene og samtidig tilbakestille de eksisterende byggenes opprinnelige fasader.

– Det har resultert i store vindusflater i senterets nye deler og flere innganger enn tidligere. I tillegg er det lagt et stort terasse-dekke mot Strandgata, med uteservering og direkte inngang til kafeer og butikker, sier hun.

Senter i drift

Rødseth synes kombinasjonen av de gamle bygningskroppene og den nye, er blitt veldig fin.

– Vi er veldig fornøyde, og har også fått positive tilbakemeldinger fra kunder. Arkitekten har vært flink med uttrykket sitt. Han har beholdt mye av det originale, og gjort grep med det nye bygget som gjør at det står i stil med det gamle, sier hun.

Rødseth og Pedersen sier bygge-prosjektet har gått som planlagt. Den største utfordringen har vært å bygge mens senteret har vært i drift.

– Senteret har båret preg av å være en byggeplass, men alternativet hadde vært å stenge helt. Det gjør ikke Citycon. Hvis du stenger i for eksempel to år, så begynner de faste kundene å dra til et annet senter. Da er det vanskelig å få dem tilbake igjen, sier Rødseth.

Mye logistikk

Pedersen sier leietagere har vært nødt til å flytte fram og tilbake mens de har pusset opp lokalene.

– Det har vært mye logistikk. Noen leietagere har levd under ganske tøffe forhold, mens andre ikke har merket like mye. I tillegg har det vært mye varetransport under hele prosessen. Det har vært krevende for både entreprenør, byggherre, leietagere og kunder, men jeg synes vi har kommet i mål på en god måte, sier han.


Flere prosjekter