Caverion-sjef Knut Gaaserud. Arkivfoto

Caverion-sjef Knut Gaaserud. Arkivfoto

Caverion vil ha klimapositiv effekt ti ganger større enn egne utslipp

Teknisk entreprenør Caverion rapporterer allerede at de bidrar til større kutt i klimagassutslippene enn de slipper ut selv. Innen 2030 skal det positive bidraget være ti ganger så stort som utslippene.

Det kommer frem i Caverions bærekraftrapport for 2021.

Målet er at selskapets grønne håndavtrykk skal være fem ganger større enn klimagassfotavtrykket deres innen 2025 og ti ganger så stort som fotavtrykket i 2030.

– Dette gjør vi ved å bidra til å redusere CO2-utslipp ved å installere riktige løsninger med bruk av smartteknologi, samt å øke levetiden til bygninger, industri og infrastruktur. Ved å installere og vedlikeholde Norges ladeinfrastruktur for el-kjøretøy, bidrar vi til en grønnere transportsektor. Ved å modernisere og digitalisere gamle bygninger, gjør vi dem energieffektive og vi øker levetiden deres, noe som gjør dem mer bærekraftige, skriver sjef for Caverion i Norge, Knut Gaaserud, i innledningen i rapporten.

Mesteparten av Caverions karbonfotavtrykk i dag baserer seg, ifølge rapporten, hovedsakelig på energiforbruket i egne bygninger, samt parken av servicebiler i selskapet.

– Som far til to barn er jeg stolt av å jobbe i et selskap som faktisk tjener på å hjelpe kundene våre med å redusere energiforbruk, kutte utslipp og generelt bli mer bærekraftige. Vi øker investeringer i bærekraftige leveranser, og det skal være vår hovedkilde for lønnsomhet, sier Gaaserud i rapporten.

Caverion er medlem av UN Global Compact, og skal, ifølge en pressemelding om bærekraftrapporten, bidra på syv av FNs 17 bærekraftsmål med i alt 17 nøkkeltallsindikatorer (KPI) fordelt på miljø, sosial og styring.

Som en del av bærekraftarbeidet har dermed Caverion ikke bare satt mål for karbonfotavtrykk og håndavtrykk, men også å ha 15 prosent kvinner, opp fra 9,2 prosent i dag, null tilfeller av trakassering og mindre enn fem prosent sykefravær innen 2025.