Helgelandssykehuset i Mosjøen. Foto: Helgelandssykehuset HF

Caverion varsler erstatningskrav mot sykehus etter adresse-rot

Helgelandssykehuset HF valgte leverandør som hadde sendt sine tilbudspapirer til feil adresse. Nå varsler Caverion erstatningskrav.

Bakgrunn

  • Helgelandssykehuset lyste høsten 2015 ut en åpen anbudskonkurranse for ombyggingsarbeider ved sykehuset i Mosjøen. Anskaffelsens verdi var estimert til ni millioner kroner.
  • En adresse i Trondheim oppgitt som leveringsadresse, men leverandøren som vant sendte tilbudet til oppdragsgivers adresse i Mo i Rana.
  • Kun Caverion Norges tilbud ble levert til den oppgitte adressen i Trondheim.
  • Caverion klagde saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og vant nylig frem med sin sak.

Tilbudet på rørtekniske arbeider ved sykehuset i Mosjøen skulle vært sendt til Trondheim – ikke til Mo i Rana slik kontraktsvinneren gjorde.

Caverion klagde adresse-saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og fikk, som Byggeindustrien nylig omtalte, medhold.

Nå kan Helgelandssykehuset vente seg erstatningskrav.

– Caverion er tilfredse med beslutningen til KOFA om at vi skulle vært tildelt denne kontrakten. Vi er opptatt av å følge de spillereglene som det offentlige legger opp til, og det kan ikke være unntak for de forhåndsbestemte spillereglene for noen aktører. På bakgrunn av KOFAs beslutning vil Caverion nå fremme et erstatningskrav, opplyser kommunikasjonsansvarlig Helene Johansen i Caverion til Byggeindustrien.

Størrelsen på kravet er det ifølge Caverion for tidlig å si noe om, men anskaffelsens verdi var estimert til ni millioner kroner.

– Uenige med KOFA

Helgelandssykehuset HF er foreløpig sparsommelige med sine kommentarer rundt det varslede erstatningskravet.

– Utover at vi er uenige i beslutningen til KOFA, så har vi ingen kommentar til saken, sier kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset HF til Byggeindustrien.

Han ønsker heller ikke å kommentere hva de vil gjøre med et eventuelt erstatningskrav fra Caverion.

– Det får vi ta stilling til når den tid kommer, sier Bratt.