Caverion-lærlingen Eirik Hovland er den første som har tatt svenneprøven i en stavkirke. Foto: Karin Axelsen, Riksantikvaren

Caverion-lærlingen Eirik tok svenneprøven i en stavkirke

Caverion-lærlingen Eirik Hovland (20) har tatt svenneprøve på deler av det innvendige slokkeanlegget i Nore stavkirke. Det er første gang at en lærling har tatt svenneprøven på arbeider i en stavkirke.

Det er Riksantikvaren som på sin internettside skriver om den litt spesielle svenneprøven.

Nore stavkirke er en av de 28 stavkirkene vi har i Norge. Kirken som er bygget på slutten av 1100-tallet, ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

Kompetanse i brannsikring av kulturminner

Eirik Hovland har som lærling i firmaet Caverion, avdeling Sogndal vært med og jobbet som rørlegger på slukkeanlegget i flere stavkirker, som Lom, Urnes, Uvdal, Hegge og Hedalen. Firmaet har kompetanse på arbeid med brannsikring på kulturminner, og Eirik har fått bli med på flere oppdrag.

Riksantikvaren skriver at opplæringskontoret ble svært begeistret da Caverion kontaktet opplæringskontoret for å høre om fornying av slokkeanlegget i Nore stavkirke kunne være en del av svenneprøven. Opplæringskontoret syntes dette var en veldig interessant oppgave og et viktig kompetansebyggende tiltak for rørleggerfaget.

Første svenneprøve på arbeider i en stavkirke

– Det er ikke alle som er egnet til denne typen jobb. Du må være veldig tålmodig, og du må klare å finne løsninger som ikke er standardiserte. Du må være veldig god på å planlegge arbeidet ditt. Dette var en veldig krevende prøve. Man må vanligvis ha jobbet lenge i rørleggerfaget for å få gjøre noe tilsvarende som det Eirik har gjort, sier Osvald Hofslundsengen fra rørleggerfirmaet Caverion på Riksantikvaren sin internettside.

Det er ikke akkurat standariserte rørløsninger i en stavkirke. Eirik Hovland imponerte med god planlegging. Foto: Karin Axelsen, Riksantikvaren.

Det er første gang at noen har tatt svenneprøven på arbeider i en stavkirke. Riksantikvaren er svært opptatt av at det utdannes fagfolk som er kompetente til å jobbe med kulturminner.

«Å arbeide med kulturminner er alltid utfordrende. Man må alltid ta hensyn til kulturminnet. Man må finne løsninger som innebærer gjenbruk og minst mulig inngrep på kulturminnet», skriver de på sin internettside.

Riksantikvaren er svært godt fornøyd med arbeidet til Eirik. Da befaringen var over mottok Hovland også en stavkirkebok med personlig hilsen fra riksantikvar Jørn Holme og Merete Winness fra Fortidsminneforeningen.