Prosjektlederne Jostein Soldal i Cowi og Lars Krangnes i Cautus Geo jobber sammen med overvåkningen av Bryggen i Bergen. Foto: Cactus Geo

Cautus Geo og Cowi skal overvåke Bryggen i Bergen

Cautus Geo og Cowi har overtatt overvåkingen av Bryggen i Bergen. Målet er å ta vare på kulturminner som for 40 år siden ble satt på UNESCOS verdensarvliste.

Bryggen i Bergen er av de mest besøkte turiststedene i Norge. Den bymessige bosetningen i området går nesten 1000 år tilbake i tid, og det er denne arven som skal sikres.

– For å finne de riktige tiltakene må vi ha kunnskaper om hva som foregår. Da er sensorteknologi viktig. Det gir oss sanntidsdata om hva som foregår under bakken, sier markedsdirektør Stein B. Olsen i Cowi i en pressemelding.

Bryggen i Bergen har vært instrumentert siden tidlig på 2000-tallet. Nå er alle sensorene overtatt av Cautus Geo.

– Mange av sensorene på Bryggen har samlet data i mer enn ti år. Andre er kommet til senere. I mars gjorde vi hovedtyngden av installasjonene. All data som automatisk registreres samles i sanntid i Cautus Web. Der gjøres all data om til informasjon, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Det er mye instrumentering på verdensarvstedet. Datafangsten kommer fra vannstandsmålere, værstasjon, multiparametersonder, og ulike typer sensorer overvåker på jordprofilen.

– Mer overvåkning av setningsutvikling og flere andre måleinstrumenter kan komme senere, sier Krangnes.

Oppdragsgiver er NIKU, på vegne av Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet. NIKUs oppdrag er å sikre langtids måleserier og kunnskap om bevaringsforholdenes stabilitet.