Campus Ås – Veterinærbygget

Veterinærbygget i Ås, NMBU, 25.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienVeterinærbygget i Ås, NMBU, 25.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienVeterinærbygget i Ås, NMBU, 25.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienVeterinærbygget i Ås, NMBU, 25.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Arben

Samlokaliseringen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i norgeshistorien og et av de største Statsbygg-prosjektene noensinne.

Fakta

Sted: Ås

Prosjekttype: Nybygg - Forsknings-/Undervisnings-/Behandlingsbygg

Bruttoareal: Cirka 63.100 kvadratmeter

Byggherre: Statsbygg

Hovedentreprenører: Råbygg: BundeBygg l Tett bygg/varme og kjøling: AF Gruppen l Innredning/Fellesbygget: HENT

Kostnadsramme: 8,015 milliarder kroner

Prosjekteringsgruppe: Multiconsult l Henning Larsen Architects l Fabel Arkitekter (tidligere ØKAW Arkitekter) l Link Landskap l Erichsen & Horgen

Byggherres rådgivere: COWI l AFRY Norge l Sweco l Rambøll l Atkins Norge l T-2 Prosjekt l Magna Prosjekt

Sideentrepriser: Elkraft/Tele: R2S Elektro l Reservekraftanlegg: Coromatic l Rigg og drift: Karlsen & Nordseth Entreprenør l Forberedende arbeider: Park & Anlegg l Riving: Norsk Saneringsservice l Grunnarbeider: Raade Graveservice l Dør i strålebunker: Georg Berdel GmbH l Teglstein fasader: Mur Direkte l Spesialdører og -vegger/Innredning: HT Group GmbH l Fiskelaboratorium: Sandli Bygg l Prosessanlegg for fiskelaboratorium/akvarium: Sterner l Laboratorieinnredning: Labflex l Ny barnehage: Askim Entreprenør l Sanitæranlegg: NTI l Varme- og kjøleanlegg: AF Energi og Miljø l Brannslukkingsanlegg: KRV l Luftbehandlingsanlegg: GK Inneklima l Rørtekniske arbeider: GK Rør/Assemblin l Ventilasjonstekniske arbeider: Bryn Byggklima l Inaktiveringsanlegg for avløpsvann: Progressive Recovery Inc. l Automasjonsanlegg: Siemens/Caverion l Heis: Schindler l Rørpostanlegg: Swisslog l Avfallstransportanlegg: Alfsen og Gunderson/Vakuum Anlagen Bau GmbH l Pumpesystem: Fuglesangs l Utendørsanlegg: Steen & Lund/Isachsen Entreprenør

Underentreprenører og leverandører – Tett bygg:

Haga l Irpa l Buskerud Betong l Byggimpuls l Byemark l BVS l Jatak l Befenor l Moelven l Ergane l Nerli Gruppen l Optimera l Venta Windows l Profilteam: Haby l Dandoors l Byggpartner l Alupoint l Viken Fasade l Fallsikkerhet l Noracon l Diamantboring l Randem og Hübert l Assemblin l Bravida l Bergknapp l Norsk Husisolering 

Underentreprenører og leverandører – Innredning:

Acusto (spilevegger og -himlinger) l AIP Maskin & Betong l AK Byggservice l Allsikring l Artea Malerservice l ATG l Baksjøbygg l Belstroj l Berg & Dahl l Betonorte Norge l Blix Datagulv l Bo Andren Norge l Boon Edam l Bosvik l Benden & Co Stillasutleie l Byggimpuls l Cosmos Construction l DanDoors l Demandor l Dormakaba Norge l Elotec l Frapont l Fremtiden Staldinventar l Handicare l HD Solskjerming l Hörmann Norge l Ingeniørfirma Rentec l Lindner Group l Livlina l Naboen Utleie Oslo l Nordic Door l Norfug l Norlock l Pro-Consult l Profilteam l Provstrømspesialisten l Respo Terazzo l Safe Deck l Sana Bygg l Saxi Produkter l Sias l Simensen Rustfri l Solli & Hoff Oppmåling l Stall Kubberød l Stocretec Flooring l Sørlie Prosjektinnredninger

Underentreprenører og leverandører – Råbygg:

Råde Graveservice l EMV Construction l Bravida l Betongmann l Ischebeck Nordic l Celsa Steel Service l Unicon

Det nye veterinærbygget på Campus Ås åpner for veterinærer, forskere, undervisere og studenter i 2021 etter omfattende testing og prøvedrift av bygget. Det 63.100 kvadratmeter store nybygget i Ås kommune blir da en helt unik bygning i internasjonal sammenheng, hvor både friske og syke dyr, forskning, veterinærvirksomhet og undervisning samles under ett tak.

Byggherre Statsbygg har delt prosjektet inn i 40 sideentrepriser, og hele utbyggingen har en kostnadsramme på over åtte milliarder kroner.

– Det er ingen enkeltmiljøer som har kompetansen til å bygge noe slikt alene, så vi har vært helt nødt til å dele utbyggingen opp i flere entrepriser, understreker prosjektleder Per Roar Nordby i Statsbygg.

Henning Larsen Architects og Fabel arkitekter står bak utformingen av dette spesialiserte bygget. Bygget omfatter en rekke store kontrakter for mer eller mindre unike tekniske løsninger. De tre største bygningsmessige kontraktene er kontraktene for råbygget, som ble signert med BundeBygg tilbake i 2015, kontrakten for tett bygg, som gikk til AF Gruppen, og kontrakt for bygningsmessig innredning, som HENT har hatt sammen med et eksternt bygg på samme tomt.

Åtte i ett

Før spaden kunne settes i jorda i september 2013, krevde utbyggingen en omfattende jobb med å finne riktig plassering for det store prosjektet, riving av totalt 27.000 kvadratmeter gamle bygg, etablering av nytt senter for husdyrsforsøk ved NMBU, nytt fiskelaboratorium og bygging av en ny barnehage, samt en enorm innsats innen prosjektering og planlegging.

Egentlig består Veterinærbygget av åtte sammenknyttede bygninger som omfatter smådyrklinikk, hesteklinikk, produksjonsdyrklinikk, hovedbygg for Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, laboratoriebygg og et morfologibygg. I tillegg kommer et separat fellesbygg for undervisning og kantinefasiliteter.

Statsbygg hadde opprinnelig delt opp råbyggsentreprisen i to kontrakter, men BundeBygg leverte det laveste tilbudet på begge kontraktene, og vant hele råbyggsentreprisen.

I overgangen mellom oktober og november i 2015 startet Bundebygg bygging på Veterinærbygget, og overlevering av siste del av prosjektet var i begynnelsen av 2019. Totalt har entreprenøren støpt omtrent 50.000 kubikkmeter plasstøpt betong, og lagt omtrent 24.000 kvadratmeter prefabrikkerte betongelementer.

– Det er et stort prosjekt, men størrelsen i seg selv var nok ikke det mest utfordrende med prosjektet. Intensiteten og samtidigheten i utbyggingen var ganske heavy, og det var byggetiden som ble mest utfordrende for oss. Det var forhold på prosjektet som gjorde at Statsbygg bestilte forsering, så vi jobbet ett år med forsert drift, forteller BundeByggs prosjektleder på Veterinærbygget, Lars Murstam.

Fant løsning

BundeBygg og Statsbygg kom i konflikt på prosjektet, men de to partene har lykkes med å finne en enighet uten at tvisten endte opp i rettsapparatet.

– Det har vært krevende for oss med tanke på likviditet, men vi kom til en enighet som begge parter kan leve fint med, og det ble til slutt et ok prosjekt for oss også, sier Murstam.

Det store prosjektet har vært en verdifull læringsarena for entreprenøren, og ikke bare som eksempel på utfordringene som oppstår i spesielt store utbygginger.

– Det vil alltid være utfordrende med så store entrepriser hvor grensesnittene er så oppdelt rent entreprisemessig. På en så stor byggeplass blir også alt veldig stort, og ikke bare kubikkmeterne med betong. På den tekniske siden har vi utviklet viktig kompetanse på plasstøpte biaksiale hulldekker. Tradisjonelt sett har biaksiale hulldekker vært plattendekker med bobler i, men vi valgte å forskale og plasstøpe disse dekkene selv på plassen. Det har ikke vært gjort i Norge før, og det er en teknisk lærdom som vi har hatt god nytte av og som vi har tatt med oss i flere prosjekter i ettertid, der hvor det passer, sier Murstam.

Høyt trykk

Veterinærbygget alene har omtrent 2.400 forskjellige rom, tre etasjer under bakken og opptil fire etasjer over bakken. Park- og landskapsområdet rundt bygget, som er tilrettelagt for både dyr og mennesker, er omtrent 150 mål stort, beplantet, utsmykket med kunstverk og med dammer som både skal forskjønne om-rådet og ikke minst bidra til overvannsfordrøying.

Hele anlegget er også designet og bygget for å være et lukket system hvor spredning av virus, bakterier og parasitter forhindres med avanserte bygningstekniske løsninger. Ingen smitte skal kunne trenge gjennom fra et rom til et annet, og heller ikke fra bygningene og ut til dyr eller mennesker på utsiden.

– Vi har mange avanserte trykkregimer relatert til operasjonssaler og laboratorier, hvor det har vært utrolig høyt fokus på gjennomføringer for å oppnå nødvendig tetthet, noe som er nødvendig for å forhindre smitte. De kadavrene og prøvene som det er undersøkt, kokes i lut for å destrueres og hindre smittespredning i etterkant. Alt avløpsvann som kan inneholde smittestoffer varmebehandles før det slippes på offentlig avløpsnett, forteller Nordby.

Kompleksitet og komplikasjoner

De strenge forholdsreglene som kreves for den typen arbeid som skal gjøres i Veterinærbygget, har også stilt høye krav til kvalitet og presisjon i bygningsmessige konstruksjoner. Det har også vært nødvendig med en del innovasjon for å løse unike utfordringer.

– Det er mange spesialrom i dette bygget. Her skal vi ha pasienter som er fra noen få gram tunge til opptil 5-600 kilo. Av denne grunnen er bygget på mange områder mer komplisert enn et sykehus. Gjentakelseseffekten blir dermed ganske begrenset, sier Nordby.

Kompleksiteten i bygget har også ført til en del utfordringer for prosjektet. Veterinærbygget skulle etter planen ferdigstilles i 2019, med planlagt åpning sommeren 2020, men åpningen er nå forskjøvet til årsskiftet 2020/2021.

– Kompleksiteten var rett og slett større enn vi hadde regnet med på forhånd. Det var vanskelig å oppnå den tettheten vi trengte, og det er 80 forskjellige ventilasjonsaggregater som skal operere sammen. Nå mot slutten har vi også støtt på noen utfordringer rundt koronapandemien. I sluttfasen pågår det mye testing av byggets tekniske løsninger, hvor SD-anlegget er en sentral funksjon. Leverandøren av SD-anlegget har i stor grad benyttet utenlandsk arbeidskraft, og det har vært utfordrende å skaffe tilstrekkelig kapasitet, samt å få disse inn i landet. Det har vært tøft, men vi er i ferd med å løse denne utfordringen, sier prosjektlederen.

Nordby forventer at de siste testene vil bekrefte den oppfatningen de allerede har av det unike bygget.

– Jeg mener vi har en kvalitet på bygningsmassen her som er veldig bra. Statsbygg legger vekt på å bygge hus med god holdbarhet som er gode og effektive å drifte, understreker han.

Selv om prosjektet har støtt på noen problemer knyttet til koronaviruset, er det, ifølge Statsbygg, registrert lite smitte i prosjektet, og de få tilfellene de har hatt, skal ha blitt effektivt håndtert. Nordby forteller også at de overordnet har lyktes bra med å holde H-verdien nede i et prosjekt som har pågått over mange år og som på det meste har hatt mellom 700 og 800 mann i sving samtidig.

Tett bygg

Veterinærbygget er bygget som et passivhus, men på grunn av de strenge kravene til smittevern inne i bygget, er ventilasjonen av bygget langt mer energikrevende enn det som kreves for å drive et bygg som passivhus.

Sommeren 2016 signerte Statsbygg med AF Gruppen om tett bygg-entreprisen, samt kontrakt for varme og kjøling, for til sammen 369 millioner kroner. AF Energi og Miljøteknikk har stått for varme og kjøling, og AF Bygg Østfold har stått for tett bygg-entreprisen.

Prosjektleder Pål Oraug i AF Bygg Østfold forteller at de kom til ferdig reist råbygg da de startet bygging i november 2016.

– Vi er godt vant til splittede entrepriser, og det gikk veldig greit. Det ble noen forsinkelser og forskyvninger, men det var egentlig fint for apparatet å få testet seg litt på enkelte bygg før resten ble klart. Når du øver, da lykkes du, sier han.

Oraug beskriver prosjektet som spennende å jobbe på, med flere løsninger som var nye for AF Bygg Østfold.

– Fremdriften og volumet i et slikt prosjekt er utfordrende i seg selv, og bygget er også ganske høyt enkelte steder, og det er for eksempel spesialstøpte sokkelelementer som vi har spesialprodusert med egen oppskrift og egen innfestingsløsning i henhold til kravspesifikasjon. Fasadene er kledd med håndlagt fasadestein fra Danmark, og vi har skrudd inn over 300.000 skruer på disse steinene, to for hver stein. Det betyr at vi har reist tungstillaser rundt hele bygget, sier Oraug.

Store flater

Omtrent 17.500 kvadratmeter av Veterinærbygget er kledd i utlektet teglstein. Rundt 8.000 kvadratmeter fasade er kledd i aluminium, og bygget har totalt rundt 3.000 kvadratmeter glassfasade.

– Det er blant annet løsninger med glasstak i dette prosjektet som har gjort det litt spennende med tanke på tetthet. Det kan også nevnes at det er en spennende skoddeløsning på prosjektet som solavskjerming med fire ulike mønstre. De er omtrent faste 490 skodder på enkelte vinduer og omtrent 450 bevegelige skodder på andre, sier Oraug.

Veterinærbygget har passivhusstandard, og Moelven-produktet Iso3, med kjerne av polyuretanskum, har vært beskrevet. Totalt rundt 23.500 kvadratmeter med Iso3-klimavegg har AF reist i bygget.

– For oss i AF Bygg Østfold er dette i alle fall litt spesielt, sier prosjektlederen.

I midten av mars 2018 kunne Statsbygg holde kranselag for Veterinærbygget, og tett bygg-entreprisen var ferdig i mai samme år.

Omtrent 17.000 kvadratmeter tak er beplantet med sedum, eller norsk bergknapp.

– Vi synes bygget har blitt kjempeflott, og jeg ønsker å gi ros til Statsbygg, som har håndtert prosjektet godt, og funnet gode og smarte løsninger som vi alle har hatt god nytte av. AF sitt prosjektteam har vært fantastisk på alle måter, og at samarbeidet internt og mot byggherre har vært avgjørende for et godt prosjekt levert med god kvalitet til avtalt tid. Det er et bygg av høy kvalitet som er levert her, sier Oraug.

Tøff innspurt

HENT har hatt innredningsentreprisen på Veterinærbygget, og har vært hovedbedrift på prosjektet i hele sin tid på anlegget, i tillegg til å ha totalentreprisen for Fellesbygget, hvor det både er undervisnings- og kantinefasiliteter knyttet til Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet.

Prosjektleder for innredningsentreprisen, Øyvind Ramsø i HENT, forteller at det har vært en krevende entreprise i et stort, komplekst og unikt prosjekt.

– Vi har gjort alt mellom gulv og tak av bygningsmessig innredning. Kontrakten hadde et utgangspunkt på litt over en halv milliard kroner, og vi overleverer i disse dager, forteller Ramsø.

HENT startet innredningsjobben i 2017, og prosjektlederen forteller at det har vært en tøff jobb å få til fremdriften.

– Det har vært veldig mange sideentrepriser, et stort omfang endringer med utfordrende grensesnitt og mange avhengigheter. Det å få fremdriften til å gå på skinner har dermed vært det mest utfordrende i hele prosjektet. Det å bygge et bygg med så stor kompleksitet og presisjon stiller selvfølgelig også store krav til oss som entreprenør, og det krever at vi følger opp underentreprenørene våre godt. Vi bygger etter norsk standard, men her må man også gå litt lengre enn det, og det tillates ikke noe slurv. Men vi har hatt et veldig godt og nært samarbeid med arkitekt og med byggherre Statsbygg, samt med våre underentreprenører, som har stilt opp og kommet med nye løsninger når nye utfordringer har oppstått. Det har vært en helt fantastisk gjeng med mange flinke folk, sier Ramsø.

Alle kunstens regler

Nettopp samarbeidet i prosjektet er det han er mest fornøyd med, og han skryter av sine medarbeidere og Statsbygg for å ha kultivert et godt og konstruktivt samarbeid i prosjektet.

– Vi er også veldig fornøyde med resultatet, og det har vært et morsomt prosjekt å gjennomføre. Vi har bygget alt fra kompliserte laboratorier og undervisningsrom til undersøkelsesrom for syke dyr av alle slag, fra enkle rom med vinyl på gulvet, til store åpne rom med kanadisk eik og kunst. Vi har blant annet levert et 200 kvadratmeter stort kunstverk på gulv i terrazzoutførelse med et stort hesteskjelett, forteller han.

HENT har hatt 18 mann i prosjektorganisasjonen og rundt 100 firma har vært involvert. På det meste har det vært jobbet 30.000 timer per måned i innredningskontrakten. I den mest intensive perioden var det over 100 arbeidere i sving kun for tømrerfaget.

Ramsø forteller at fokus på HMS i prosjektet derfor har vært ekstremt viktig, og selv om de har registrert fire skader med fravær i løpet av innredningsfasen, forteller prosjektlederen at det er snakk om små skader.