Byvillaene i Leangenbukta

Prosjektleder Ola Eivind Knutsen og byggeleder Andreas Vangild fra Koteng Jenssen.
Sørgård

Sørgård

Mursystem

Mursystem

TFS

TFS

Tverås

Tverås

Sigdallogo

Sigdallogo

Midthauglogo

Midthauglogo

Parkettgruppen

Parkettgruppen

Tre av de fem byvillaene i Leangenbukta i Trondheim blir nå innflyttet, et halvt år før tiden.

Fakta

Sted: Leangenbukta, Lade i Trondheim

Prosjekttype: Nybygg leiligheter

Bruttoareal: 4528 kvadratmeter

Byggherre: Leangenbukta AS

Totalentreprenør: Delte entrepriser

Arkitekt: Lund Hagem arkitekter

Landskapsarkitekt: Agraff

Byggeledelse: Koteng Jenssen

Prosjekteier: OBOS 50 prosent, Koteng Bolig 25 prosent, Jenssen 25 prosent

Rådgivere: RIB: Karl Knudsen l RIV + RIR: Prosjektutvikling Midt-Norge l RIBr: COWI l RIAKU: Brekke & Strand l RIBfy, RIEn: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Råbygg: Con-form l Rørlegger: Bravida l Elektro: Elteam l Ventilasjon: Energima l Grunn- og utomhusarbeid: Tverås l Gartner: Hageanlegg l Tømrermester: Arnstein Sørgård l Stillas: Aluhak I Taktekking og blikk-enslagerarbeider: TFS Entreprenør l Teglfasader og flislegging: Mursystem l Maler: Sandå Midt og Nord l Kjøkken og baderomsinnredning: Sigdal Kjøkken l Avretting og gulvoppbygging: RS Gulv l Branntetting: Axuda I Parkett: Parkettgruppen l Pussing av grunnmurer: Bugge l Rekkverk: Midthaug l Heis: Heisgruppen l Aluminiumsdører: Glassbygg l Kjerneboring: Skaget betongsaging l Lås og beslag: Dørteknikk Midt-Norge l Systemhimling: Modulvegger l Sekundær stål: Trondheim Stål

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det nye boligområdet Leangen-bukta ligger mellom Haakon VIIs gate og Lade allé på Lade i Trondheim, like ved ærverdige Leangen gård og den kjente Ladestien, som strekker seg flere kilometer langs sjøen. En tidligere næringstomt på 37 mål omgjøres til boligområde for å gi plass til om lag 500 boliger, fordelt på byvillaer, saltakshus og rekkehus.

Pir II arkitekter har utformet reguleringsplanen, mens de tre arkitektfirmaene Lund Hagem, Pir II og Odd Thommesen AS har tegnet henholdsvis byvillaene, saltakshusene og rekkehusene.

Ifølge daglig leder i Koteng Jenssen og Leangen Bolig AS, Aurora Koteng, ble de tre arkitektkontorene invitert for å gi størst mulig variasjon mellom de ulike boligtypene. Hele området er beregnet å stå ferdig innen 2028 - 2030.

Innflytting før jul
Prosjektansvaret har Koteng Jenssen. OBOS er medeier og forretningsfører for Leangenbukta og står for salget av leilighetene sammen med Koteng Jenssen. Byvilla 5 er innflyttet, i 4 pågår innflytting i disse dager, mens Byvilla 3 skal være innflyttet før julehøytiden ringes inn.

Størrelsen på leilighetene varierer fra 31 til 127 kvadratmeter og koster rundt 70.000 kroner kvadratmeteren.

Grunnarbeidene på Byvilla 1 og 2 er startet, med salgsstart våren 2023. De tre byvillaene består av 14 leiligheter i hvert hus, fordelt på fem etasjer.

Arkitekt Simen Storhaug Christiansen i Lund Hagem forteller at Byvillaene i Leangenbyukta ligger i nord-østlig fallende terreng med utsikt over Trondheimsfjorden. Hvert hus er malt i en egen farge, inspirert av Trondheimspaletten (utarbeidet av Kine Angelo), og trappes ned i samme retning som terrenget, på en måte som gir gode lys- og utsiktsforhold for alle leiligheter og muliggjør felles takterrasser over to plan. Trondheimspaletten er basert på byens egne farger, de historiske og slik de fremstår i dag på nye og eldre bygg.

Tilpasset terrenget
Han legger til at høydeplasseringen for hvert hus er tilpasset eksisterende terreng ved hovedinngang, og mindre terrengtilpasninger muliggjør leiligheter i sokkeletasjen mot grøntområdet på nedsiden. Fasadene er utformet med horisontale og vertikale inndelinger i form av spiler og tette felt, som rammer inn deler av fasadeelementene.

Balkongene, som er delvis utkraget og delvis inntrukket, er utformet med hensyn til lys, utsikt og støy. Til sammen gir disse grepene Byvillaene en målestokk som refererer mer til villabebyggelse, enn til typiske leilighetsbygg. Ingen av de fem Byvillaene er like, skriver Storhaug Christiansen i en e-post.

Vannbåren varme
Prosjektleder for Leangenbukta, Ola Eivind Knutsen, i Koteng Jenssen forteller at husene er bygget i massivbetong av plattendekker og skallvegger. Hovedtrapper i betong er prefabrikkerte. Bindingsverk er i tre, og balkonger bygget på plassen er også i tre. Også badene er plassbygget, og ikke heist på plass som ferdige moduler, som er blitt vanlig. Oppvarmingen skjer med vannbåren varme, inkludert gulvvarme på badet med fjernavlesning.

Ved å benytte bestandige materialer som tegl og tre reduseres dessuten vedlikeholdsbehovet.

Lund Hagem viser til at byvillaene har hver sin farge, inspirert av den såkalte trondheimspaletten. Den er basert på byens egne farger, de historiske og slik de fremstår i dag på nye og eldre bygg.

– Byvillaenes særpreg er store vindusfelt. Alle leilighetene har balkong/terrasse i god størrelse, med utgang fra stue. Flere leiligheter har egen svalgang i tillegg. Man bor tett, men slik leilighetene er vinklet, opplever man likevel å bo privat, sier Aurora Koteng.

Flere soverom har hjørnevinduer som gir gode lysforhold, og flere leiligheter har utgang til en mindre balkong. Byvillaene har to felles takterrasser, fordelt på to plan.

Krigen skapte utfordringer

Hver leilighet har ekstra lagringsplass med egen sportsbod i sokkeletasjen. Det er også en fellesbod i sokkelen, som kan brukes til vedlikehold av sykkel og smøring av ski.

Prosjektleder Knutsen forteller at de fikk en del utfordringer da koronapandemien slo til.

– Men det løste vi blant annet ved å jobbe på Teams.

Krigen i Ukrania skapte ikke mindre utfordringer når det gjaldt å skaffe til veie materialer.

– Det gjaldt særlig parkett. Mye av eikeparketten kommer fra Ukraina og Russland. Vi var raskt ute og bestilte varer, også hvitevarer og halvledere. Varene er mellomlagret i parkeringskjelleren, sier Knutsen.

Kan oppgradere leiligheten
Han legger til at hver enkelt boligkjøper har kunnet komme med ønsker med hensyn til innredning av leilighetene. Oppgradering ut over standard koster naturlig nok ekstra.

Det er bygget en stor romslig, felles p-kjeller for hele området, med om lag 420 bilplasser og mulighet for bilvask. På hver oppstillingsplass er det montert uttak for lading av elbil. I tillegg etableres over 1.000 sykkelplasser.

Knutsen sier at folk har stått på og jobbet ekstra hardt for å få de tre byvillaene ferdige i god tid før jul. 100 - 120 arbeidere er i sving. Med hensyn til HMS opplyser Knutsen at de har vært forskånet for alvorlige arbeidsulykker.

– Alle de tre byvillaene er ferdige et halvår før tiden. Målet har vært at beboerne skal ha bodd en stund i leilighetene, slik at mulige feil og mangler kan utbedres før julefreden senker seg.

Gjenbruker massene fra fjell
Flere av husene ligger nær den sterkt trafikkerte Haakon VIIs gate. Det er i den forbindelse satt opp en støyskjerm, etablert grønnrabatt og plantet trær.

Den 37 mål store tomten ligger delvis på fjell og medfører en del sprengningsarbeider. Fjellet knuses på stedet og gjenbrukes. Et viktig miljøbidrag ved at steinmassene ikke må fraktes vekk på lastebiler.

Ifølge prosjektlederen skal grunnarbeidene være ferdige innen to - tre måneder. Imidlertid sier beboere som nå flytter inn at de er forberedt på å bo ved en byggeplass i noen år til.

Aurora Koteng opplyser at bebyggelsen i Leangenbukta trappes ned fra en bymessig bebyggelse langs hovedgatene på den øvre del av tomten, til en lav og mer åpen struktur mot kulturlandskapet på nedre del. Det kommer ingen bygninger nær den fredede Leangen gård.

Hele boligområdet skal være bilfritt, bortsett fra enkelte steder for av- og pålessing. P-kjelleren har flere innganger. Der brakkeriggen står i dag skal Trondheim kommune bygge barnehage.

Buss og tog i nærheten
Leangenbukta ligger like ved kollektivknutepunkt for både buss og tog. Flere kjøpesenter ligger i gangavstand. Midt i boligområdet kommer en aktivitetspark, og det anlegges flere lekeplasser rundt omkring på området.

Et planlagt torg er tenkt som et sosialt møtepunkt for beboerne. Der kan folk samles for å tenne julegrana og arrangere sommerfest. Torget vil rammes inn av et hjørnebygg med næringsarealer i første etasje, treningsrom, selskapsrom og leie av gjesteleilighet.


Flere prosjekter