Bystranda Park

Bystranda Park

Sted: Kristiansand

Entreprisekostnad eks mva:
225 millioner kroiner

Bruttoareal: 10.000 kvm

Tiltakshaver: Tangen+

Byggherrerepr: Selvaag Bolig

Totalentreprenør:
Kruse Smith Entreprenør

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter og Selvaag Design

Interiørarkitekt lobby:
Riss Interiørarkitekter

Landskapsarkitekt: Selvaag Design

Rådgivere: RIB og tilstandsreg: Rambøll - RIRør/san: Rivco - RIE: Otera - RIAku: Selvaag Design - RIGeo og prod + mont tegn bet.elementer: Multiconsult - RIBr: Sweco - Miljøopp-
følg forurens masser: Cowi

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Hjalmar Aateigen - Spunt og peling: Seierstad - Ferdig-
betong: Betong Sør - Plattendekker: Systemblokk - Bet.elementer: Egersund Betongteknikk - Element-
montasje: KMI - Stålkonstruksjoner: Sørmaskinering - Taktekking: ABC-tak - Glassfasader: Frontal Aluminium - Vinduer og balkongdører: Lian - Ytter- og innerdører: Swedoor - Blikken-
slager: Ulstein Blikkenslagerverksted - Rekkverk: GBS Produkter - Tømrer: Bico bygg og innredning - Maler: MJA Maler & Gulvbelegg - Parkett: ABS Parkettgruppen - Murer: Bardoff Hansen & Sønn - Flis: Brick Murerfirma - Sparkling: Aker Byggteknikk - Rør og sanitær: Finn og Albert Egeland - Elektro: Otera Ergon - Ventilasjon: Ventec Agder - Lås og beslag: Norlock - Kjøkken og bad: Strai Kjøkken - Maskinutleie: Ramirent

Bystranda Park består av to byggetrinn med totalt 121 leiligheter og et betjent service-
areal.

Byggene ligger mellom Otra og Bystranda på Tangen i Kristiansand sentrum.

Plussboliger
Øystein Klungland i Tangen + forteller at konseptet Plussboliger er utviklet av Selvaag Bolig og at det kun er Selvaag som har et slikt konsept i Norge.

– Vi trekker på en måte hotellvirksomhet inn i driften av boligene. Tilbudet har slått godt an og er veldig sosialt. Lobbyen har blitt et treffsted for beboerne.

Så langt har Selvaag levert åtte ferdigstilte Plussbolig-prosjekter i Norge og ett i Spania med totalt mer enn 1.000 Plussboliger. I tillegg er det fire prosjekter under utvikling og salg i Norge og Sverige. Hvert prosjekt har et serviceareal med bemannet resepsjon, vertskap, lobby med sittegrupper og dagens aviser, møterom, selskapsrom, kjøkken, trimrom og gjesterom. Selskapsrommet i Bystranda Park har plass til 40 personer og kan leies for 800 kroner når det benyttes til selskap. Dette inkluderer renhold og et fullt utstyrt kjøkken. I Bystranda Park er det to gjesteleiligheter som kan leies for 450 kroner per døgn som dekker hotellrenhold og er klart til bruk. Leien skal bare dekke driften.

225 millioner kroner
Bystranda Park består av fire leilighets-
bygg med et samlet areal på 10.000 kvm. Det er en etasje under og inntil seks etasjer over bakken. Tiltakshaver er Tangen+, som er eid av Selvaag Bolig og Kruse Smith Eiendom. Prosjektet er tegnet av Dyrvik Arkitekter og Selvaag Design og ført opp i totalentreprise av Kruse Smith Entreprenør. Kruse Smiths kontraktssum er 225 millioner kroner eks mva. Byggestart var i oktober 2010. Byggetrinn 1 var ferdig i desember i år, mens byggetrinn 2 skal fullføres i mai neste år.

121 leiligheter
Prosjektleder Sverre Hille i Kruse Smith Entreprenør forteller at de 121 leilighetene varierer fra 50 til 170 kvm. Snittpris ved salg var ca 50.000 kroner per kvadratmeter. Standarden er høy. Alle leilighetene har terrasser eller balkonger, noen har to og noen få har tre. Canal Digital leverer kabel-TV. 80 prosent av leilighetene har universell utforming. I parkeringskjelleren er det 109 p-plasser. Utenfor byggene er det to grøntområder med plen, busker, trær, benker, belysning og petanquebane. Området er barnevennlig.

330 betongpeler
Tomten er på ca seks mål, er flat og har tidligere vært brukt som søppelplass. Forurensete masser er gravd opp og kjørt til deponi på Holskogen. Byggene er fundamentet til fast fjell med 330 betongpeler med en snittlengde på 20 meter. Byggegropen ble spuntet og noe av spunten står igjen.

85 prosent sortering
De fire byggene har ifølge Sverre Hille rektangulær form og ligger i to L-former. Kjelleren under byggene er støpt vanntett.

– Hovedbæresystemet er i plassstøpte veggskiver og plattendekker. Takene er flate, isolerte og tekket med takbelegg. Det er innvendig nedløp for vann. Fasadene har teglforblending, trepanel og glass.

Leilighetene har parkett på gulv, flislagte bad og malte gipsvegger og himlinger av malt gips eller betong. Vi praktiserte rent tørt bygg under oppføringen og tok oss god tid. Etter at råbygget var oppe og taket tekket innredet vi oss nedover. På den måten hadde vi tørt bygg hele tiden under innredningen. Vi brukte gulvvarme til å tørke ut konstruksjonen. Vi har vært opptatt av sortering av byggavfall og har sortert i åtte ulike fraksjoner. Sorteringsgraden er på 85 prosent.

Leilighetene har vannbåren oppvarming. Det er 20 cm isolasjon i veggene og i snitt 25 cm i takene. Vinduene har en U-verdi på 1,0.

Noen av leilighetene er trykktestet og viste en luftveksling på 0,5 per time. Leilighetene har mekanisk avtrekk og boligsprinkling. De fleste leilighetene har utsikt enten mot Otra eller Bystranda.

Utfordrende prosjekt
Sverre Hille sier at de største utfordringene i prosjektet har vært begrenset tomt og riggplass og hensyn til naboer.

– Vi har planlagt arbeidet nøye og har fulgt fremdriftsplanen 100 prosent. Til nå har vi lagt ned 180.000 timeverk. Når prosjektet er ferdig i mai neste år vil vi ha kommet opp i 240.000 timeverk. 140 personer var med på kranselaget. Så langt har vi ikke hatt fraværsskader. Vi tar med oss nyttig lærdom i planlegging og viktigheten av en ryddig byggeplass fra dette prosjektet. Vi har også erfart hvor viktig det er at alle er med og drar lasset, noe jeg mener vi har fått til godt her.

Godt sted å bo
Arkitekt MNAL Kristine Holter-Andresen i Dyrvik Arkitekter sier at det arkitektoniske hovedgrepet er en massiv og helhetlig form med tydelig identitet.

– Byggene har en klar innside og utside, med tydelig forskjell utad mot gater og offentlig rom og innad mot uteområdene. Den største utfordringen vi hadde var å få til gode rom, både ute og inne. Byggene har et stort volum og det var viktig å få koblet rommene sammen og skape gode lysforhold. Det er viktig at beboerne opplever at Bystranda Park er et godt sted å bo.

Øystein Klungland sier han er godt fornøyd med byggene.

– Vi har hatt et meget godt samarbeid med Kruse Smith Entreprenør. Etter rask bygging har vi hatt god tid på slutten, noe som har kommet både byggherre, entreprenør og kunder til gode. Det er krevende å overlevere så mange boliger på kort tid, så vi har hatt mye fokus på overleveringsprosessen. 106 av de 121 leilighetene er solgt. Vi var litt usikre på hvordan grunnforholdene var, men det ble ikke noe problem.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter