Byrådet i Oslo vil ikke gjennomføre utbygging av E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst

Tirsdag formiddag legger byrådet i Oslo frem byrådserklæringen for perioden 2019-2023. Her kommer det blant annet frem at de ikke vil gjennomføre utbyggingen av E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst.

– Porteføljen i Oslopakke 3 er kraftig underfinansiert, og det må i årene fremover gjøres tydelige prioriteringer. Byrådet mener prosjektene i Oslopakke 3 må bidra til å redusere klimagassutslipp og biltrafikk, og at store veiprosjekter som ikke bidrar til dette, slik som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst, ikke kan gjennomføres. Byrådet vil jobbe for strakstiltak på disse strekningene som kan redusere støy og forurensning umiddelbart, som redusert trafikk, bedre støyskjerming, lavere fartsgrense og planting av flere trær, heter det i erklæringen.

Samtidig vil byrådet prioritere ny T-banetunnel gjennom sentrum inkludert Majorstuen stasjon, Fornebubanen, nytt signal- og sikringsanlegg, utbygging av sykkelveier og trikkeprogrammet.

Byrådet vil også fremskynde gjennomføringen av Oslos sykkelplan ved å bygge totalt 100 kilometer ny og oppgradert sykkelinfrastruktur innen utgangen av 2023.

Les hele erklæringen her