Per Ove Sivertsen

Byggmesterforbundet og NHO inngår samarbeidsavtale

Byggmesterforbundet har inngått en samarbeidsavtale med NHO. Avtalen sikrer at medlemmene fortsatt er tilknyttet NHO når forbundet fra årsskiftet går ut av Byggenæringens Landsforening.

– Vi mener at NHOs samarbeidsavtale med innmelding i NHOs interimsgruppe er et alternativ på veien mot en landsforening som bedre ivaretar våre medlemsbedrifters interesser, skriver styreleder Per Ove Sivertsen i et brev til medlemmene, ifølge Byggmesteren.

– Avtalen sikrer at medlemmene er tilknyttet NHO som bransjeforening på en hensiktsmessig måte. Det er en ambisjon om å finne frem til en fast tilknytning til en landsforening i NHO, fortsetter han.

Det var under Byggmesterforbundets landsmøte 17. juni det ble vedtatt å melde forbundet ut av Byggenæringens Landsforening (BNL) med virkning fra årsskiftet.

Landsmøtet vedtok i stedet å etablere en ny landsforening med tilslutning fra bedrifter i bygghåndverksbransjene.

Gjennom høsten har dette vært drøftet med NHO hvor NHOs styre etter hvert sa nei til å etablere en slik landsforening.

Samtidig med avslaget ble det fremsatt tilbud om en innplassering i «interimsgruppen» til NHO i inntil to år. Interimsgruppen er for medlemsbedrifter som ikke ennå er innplassert i en landsforening og kan brukes unntaksvis og etter godkjenning i NHOs styre.