Prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen og Tore Strand i Byggmester Strand skrev under kontrakten tirsdag. Foto: Statens vegvesen

Byggmester Strand skal gjøre støytiltak på 100 eiendommer på Jevnaker

Statens vegvesen skal utføre støytiltak på rundt 100 eiendommer i Jevnaker i forbindelse med ny E16 i Jevnaker, og det er Sandefjord-firmaet Byggmester Strand som har fått kontrakten.

Kontrakten har en verdi på 21,5 millioner kroner, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

- Etter nøye beregninger ble det endelige tallet hvor det er nødvendig med støyreduserende tiltak, 93 eiendommene hvor det skal gjøres tiltak på bygninger. Det betyr bytting vinduer og montering av støyreduserende ventiler. På husene som er mest utsatt skal også noen av veggene fores ut og etterisoleres. Det skal også gjøres uteplasstiltak på 96 eiendommer. Til sammen skal det settes opp bortimot 1000 meter støyskjermer ved uteplasser/terrasser, melder Vevesenet.

De fleste eiendommene med støytiltak ligger langs ny E16.

- Vi håper på byggestart i oktober og skal etter planen avslutte jobben juli 2022, sier byggeleder på støykontrakten Runar Bergestuen i Statens vegvesen i meldingen.