<p>- Digitalisering er ikke bare nettsider og e-handel. Det handler om hvordan hele bransjen samarbeider, sier administrerende direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmakker. Torsdag og fredag samler kjeden 1500 ansatte, proffkunder og leverandører til kjedens årlige bransjetreff på Gardermoen. Foto: Svanhild Blakstad</p>Makita på Byggmakker Forum.På standen til Weber Leca kunne deltakerne teste ut nyheter gjennom VR-briller. Foto: Svanhild BlakstadJackon viste frem nyheter på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadDør- og vindusleverandøren Inwido var en av de mange utstillerne på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadGlava på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadKjetil Evensen og Åge Rasmussen sto på stand for Byggform på Byggmakker Forum.Essve er en av utstillerne på årets Byggmakker Forum. Anders Slemdal demonstrerte alternativ bruk av de velkjente grønne verktøykoffertene. Foto: Svanhild BlakstadFra Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadFra Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadTom Harald Aarvold i Onninen viser frem en del av vvs-produktene som blir å finne i Byggmakker-butikkene. Foto: Svanhild BlakstadMonier på Byggmakker Forum 2017.Fra Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadMøre Tre var en av 60 utstillere på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadAsak Miljøstein på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadByggma med mange ulike produkter, deriblant I-bjelke, på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadMoelven Limtre på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadArnøy Engros på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadByggmakker-sjef Knut Strand Jacobsen slår av en prat med Lorentz Strand i Asak Miljøstein, en av de mange utstillerne på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadSunwind på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadChristian Mikkelsen og Vidar Magnussen sørget for noe av underholdningen på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadFra Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadBosch på Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadFra Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild BlakstadFra Byggmakker Forum 2017. Foto: Svanhild Blakstad

Byggmakker posisjonerer seg digitalt

Byggmakker har de siste årene investert store ressurser i å utvikle effektive digitale løsninger for både proff- og forbrukermarkedet.

– Med blant annet vår «klikk og hent»-løsning, en egen proffportal med nær 6.000 brukere og nå nærmere 40.000 varer med priser på nett, tør jeg påstå at vi er bransjens digitale nummer én, sier administrerende direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmakker Handel AS i en pressemelding.

Det er en offensiv Byggmakker-sjef som åpner kjedens største årlige samling, Byggmakker Forum, der nærmere 1.500 ansatte, leverandører og profesjonelle kunder får to dager med faglig påfyll. Det skal også deles ut en rekke priser til butikker og leverandører for utført arbeid i 2016.

Beste digitale tilstedeværelsen
Ifølge Jacobsen må fremtidens vinner i byggevarehandelen ha den beste digitale tilstedeværelsen – løsninger som understøtter handelen med gode butikker, service og logistikk.

– Den digitale utviklingen går i rekordfart, nærmest som i lynsjakk. Følger du ikke med nå, er du sjakk matt før du vet ordet av det. Digitalisering er det voksende hjertet som banker blod inn i alle systemer og aktiviteter, sier Jacobsen.

De har i dag 60.000 varer på nett, og nær 40.000 av dem vises med pris.

Rekordmange på nett
– Antall besøk på nettsidene våre økte med 55 prosent (1,8 millioner) i 2016, og målet for 2017 er 6 millioner besøk på sidene. Vi har nå nærmere 6 000 håndverkere som bruker vår BM-portal – en spesialutviklet portal med service og handelsløsninger for våre proffkunder. I 2016 ble det solgt varer for mer enn 90 millioner kroner gjennom denne portalen, og den vokser hurtig. Vi tror på 25 prosent vekst i 2017, sier han.

– Vi deltar også aktivt i arbeidet med å utvikle og utnytte bransjens eneste felles varedatabase, NOBB. Byggmakker bruker store ressurser på å bidra til målet om effektiv vareflyt, digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) for hele verdikjeden og en mer effektiv byggebransje som helhet, sier Jacobsen.

Positiv utvikling i 2016
Byggmakkers omsetning økte i 2016 med ca. 3,5 prosent. I følge Jacobsen er det akseptabelt, men litt under snittet for byggevaremarkedet.

– Trenden er økende mot slutten av året, og det er foreløpig ingen ting som tilsier markedsnedgang. Vi er spesielt fornøyde med vår proffomsetning, der vi fulgte markedet med en vekst på litt under 8 prosent. Forbrukeromsetningen holdt nesten følge med fjoråret, men her påvirket strukturelle endringer oss. Et tålmodig sjakkspill pågår, der aktører konsoliderer seg. Det er ingen tvil om at færre kunder, spesielt innen forbrukermarkedet, og flere tilbydere blir en utfordring for alle i tiden som kommer, påpeker han.

– Samtidig er vi svært tilfredse med at Byggmakkers medlemmer i gjennomsnitt er landets mest lønnsomme byggevarehus, og at Byggmakker-varemerket holder stand som bransjens sterkeste merkevare. Nå har vi også fått en stor positiv muskel ved at grossisten Onninen er blitt et søsterselskap det siste året. Selv om de to konseptene er og skal være helt ulike, venter vi å oppnå mange stordriftsfordeler ved å samarbeide innen administrasjon, logistikk og til dels sortiment, sier Jacobsen.

Utsikter for 2017
Jacobsen forventer både omsetnings- og lønnsomhetsvekst i 2017, kanskje spesielt i renoveringsmarkedet, som utgjør ca. 70 prosent av markedet og nærmere 80 prosent av deres omsetning.

Selv om renoveringsmarkedet har ganske god utvikling, forventer Jacobsen en flatere utvikling innen nye større yrkesbygg, mens nye boliger påvirkes av flere trekk.

– Det er store regionale forskjeller, og lokal etterspørsel varierer kraftig. I enkelte områder er problemet manglende regulering. I pressområdene rives tilgjengelige boliger vekk, men antall omsatte enheter øker likevel ikke veldig. Vestlandet har redusert etterspørsel etter fallet i oljeinvesteringene, mens andre byområder opplever stor vekst. Andelen nye flerbolighus øker med sentraliseringstrenden, med nye byggemetoder og økt import av ferdigproduserte bygningskomponenter som en konsekvens. Også her er vi posisjonert, men vil forsterke jobben med nye løsninger og partnere, sier Jacobsen.