Konsernsjef Geir Drangsland. Foto: Byggma

Konsernsjef Geir Drangsland. Foto: Byggma

Byggma fusjonerer to selskaper

Fra 1. januar 2023 fusjoneres Masonite Beams avdelingen på Huntonit AS inn i Masonite Beams AS.

– I Byggma ASA har det historisk vært to avdelinger for tilbudsgivning, precut og konstruksjonsberegninger av Masonite I-bjelker. En avdeling i Forestia AS i Mo i Rana og en avdeling i Huntonit AS på Vennesla. I 2020 ble selskapet Masonite Beams AS opprettet og bjelke-avdelingen i Forestia AS flyttet over. Fra 1.1.2023 flyttes bjelke-avdelingen i Huntonit AS også over i Masonite Beams AS, skriver konsernet i en pressemelding.

– Å organisere våre to Masonite I-bjelke avdelinger i ett felles selskap vil være med på å styrke vår posisjon innen bjelkesegmentet. Masonite Beams AS er svært fremtidsrettet og i tråd med vårt arbeide med miljøfokus og bærekraft, sier konsernsjef Geir Drangsland i meldingen.

Totalt sett er det cirka 40 ansatte hvorav 17 kolleger er kunderettet i forbindelse med salg, forespørsler, tilbud og konstruksjonsberegninger. I tillegg kommer hele Byggma sitt salgskorps som ivaretar Masonite I-bjelkene i kunde- og messesammenheng.

– Vi har over tid opplevd at våre kunder har etterspurt denne endringen, da det forenkler samarbeidet både blant annet i forhold til tilbud, EDI ordre, kundeavtaler, fakturering og kundeopplevelse. Vi rendyrker segmentet I-bjelker i Masonite Beams AS for å stå styrket mot vekst fremover, heter det i meldingen.