Illustrasjonen viser eksempel på trefuktmåling med ekstra lange elektroder i forborede hull i en bunnsvill i en kjelleryttervegg. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Byggforskserien tar for seg fuktmåling

Aktuelle instrumenttyper og metoder for å kartlegge eller måle fukt i materialer og konstruksjoner er tema i en revidert anvisning av Byggforskserien.

Det skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding denne uken.

Byggdetaljer 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder beskriver, ifølge SINTEF-meldingen, hva slags type undersøkelser som er aktuelle når det kommer til fuktmåling. Videre tar anvisningen for seg framgangsmåte, bruksområde og begrensinger for fuktindikatorer, trefuktmålere og RF-målere.

Målemetoden tørking og veiing av materialer er også beskrevet, heter det i pressemeldingen.

Anvisningen henvender seg til de som utfører fuktmålinger i bygninger, og til bestillere og mottagere av fuktundersøkelser. Anvisningen angir ikke detaljerte krav til fuktinnhold. En innføring i teorigrunnlaget for fukt i bygninger er gitt i Byggdetaljer 421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag. Byggdetaljer 474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak omhandler tiltak mot byggfukt i nye bygningskonstruksjoner, heter det i meldingen fra SINTEF Byggforsk.