Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Byggevaresalget økte i april

- Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i april 2021 var 13,3 prosent høyere sammenlignet med april 2020, sier Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening.

Jøns Sjøgren

Jøns Sjøgren

Betongbaserte byggevarer hadde en økning på 8,9 prosent, trebaserte produkter en oppgang på 10,0 prosent, mens øvrige byggevarer hadde en oppgang på 17,8 prosent. Det var like mange salgsdager i 2021 som i 2020.

- Hittil i år ligger det totale byggevaresalget 6,2 prosent foran fjoråret. Trebaserte produkter har en akkumulert salgsvekst på 6,9 prosent. Øvrige byggevarer ligger 8,3 prosent foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en oppgang på 2,0 prosent, påpeker Sjøgren.