Administrerende direktør Erik Øyno i Protan, administrerende direktør i Byggevareindustriens forening, Øyvind Skarholt og styreleder i Byggevareindustriens forening og administrerende direktør i Isola, Bjørnar Gulliksen.

Byggevareprodusentene vil lære av kjedeutviklingen i dagligvarebransjen

– Hensiktsmessig for produsentene å vite hvordan færre og større byggevarekjeder vil påvirke dem, mener bransjeforening.

Endringer i byggevarehandelen

Byggevarehandelen er i stor endring. Danske DT Group hvor norske Neumann Bygg inngår, ble nylig lagt ut for salg av sine britiske eiere, og i 2016 markerte Mestergruppen seg med oppkjøp av både Byggtorget og XL-Bygg-eier Nordek.

Optimera kjøpte Flisekompaniet, Carlsen Fritzøe Handel tok over Herføll Gruppen og samtidig kjøpte Byggmakkers eiere Kesko seg opp i Onninen og Gausdal landhandleri og Mestergruppen inngikk innkjøpssamarbeid. Nå forbereder byggevareprodusentene på en ny handelshverdag.

Byggevareprodusentene forbereder seg på en ny handelshverdag med større og færre byggevarekjeder.

I forkant av generalforsamlingen i Byggevareindustriens forening, samlet medlemmer i både Byggevareindustrien og i Norsk Trevare seg for blant annet å lære mer om hva få og store kjeder har gjort med dagligvarebransjen.

– Det foregår store strukturendringer og konsolidering på kjedesiden i vår bransje også som vil få betydning for fremtidig distribusjon for produsentene og leverandørene, sier administrerende direktør Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens forening.

Mister kanaler ut i markedet

Frem til nå har byggevareprodusentene hatt 16-17 byggevarekjeder i Norge.

Med flere oppkjøp og større aktører forsvinner også kanaler ut i markedet.

– Vi vet at mange av byggevarekjedene både sjeler til og rekrutterer fra dagligvarebransjen. Da kan det være hensiktsmessig for vår bransje få et innblikk i deres hverdag, og hva det vil bety ha få store aktører å forholde seg til som produsent, sier Skarholt.

– Hvilke konsekvenser får det for byggevareindustrien?

– Konsekvensen av å miste en avtale med en enkeltkjede, vil ha potensielt ha større betydning enn tidligere. Når man tidligere mistet en av 17, så utgjør det lite. Men tar du dagligvarebransjen som eksempel, så har det langt større betydning for de som mister en av tre.

– Frykter dere utviklingen?

– Nei, men det blir desto viktigere å være oppmerksom på hvordan man skal sikre de avtalene man har. Risikobildet endrer seg med sterkere kjedestyring, mener Skarholt.

- For oss er det aller viktigste å sikre størst mulig forbruker- og sluttbrukermakt. Håndverkerne skal kunne velge de produktene de ønsker, ikke bare de de blir tilbudt.

Positivt for bransjen, mener Protan

Protan-sjef Erik Øyno frykter ikke en utvikling med færre byggevarekjeder.

– Jo flere store og seriøse aktører vi har i byggebransjen, jo bedre er det. Vi synes det er veldig positivt at bransjen profesjonaliseres ytterligere, sier Øyno.

Han er heller ikke redd for at færre aktører i handelsleddet skal gi dem et bein mindre å stå på dersom en kjedeavtale skulle ryke.

– Vår distribusjon til kjedene utgjør bare ti prosent av omsetningen vår, så jeg synes utviklingen er fin.

– Frykter du at dere blir presset på pris?

– Som i alle andre markeder så er pris en parameter som vi må møte. Og da er det bra med profesjonelle og store aktører som kan skape forutsigbare prisbilder. Det er viktig for oss, sier Øyno.

En utvikling som vil forsterkes ytterligere

Styreleder i Byggevareindustriens forening og administrerende direktør Bjørnar Gulliksen i Isola ser for seg at konsolideringen i markedet bare vil øke fremover.

– Det vil bli færre, større og mer profesjonelle aktører i fremtiden, og det må vi som produsenter innrette oss etter. Vi kan verken hindre eller motarbeide en slik utvikling, vi må bare være gode leverandører og skape verdier for kjedene.

– Vil større kjeder presse prisene ned?

I enhver avtaleforhandling vil ytelse reflektere motytelse. I den grad størrelse vil kunne kombineres med større volum og prioritet, mer effektiv produksjon og logistikk, konseptsamarbeid og effekt i markedsføringen for leverandøren vil det reflekteres i betingelsene. Men kjedenes markedsandel alene garanterer ikke motytelser og det er derfor ingen automatikk mellom pris og størrelse.

– Hvilke muligheter ser dere med større kjeder?

– Med større profesjonelle samarbeidspartnere, så kan du også ta større ansvar og utvikle nye ideer, kategorier, produkter og løsninger. Det er et ansvar vi er klare til å ta, sier Gulliksen.

Virke spent på utviklingen

Da Byggeindustrien intervjuet Virke Byggevarehandels direktør, Bengt Herning, om oppkjøpsfeberen innenfor byggevarehandelen tidligere i år, la han ikke skjul på at han er spent på konsekvensene av større aktører.

– Vi tror det kommer flere oppkjøp, og er spent på hva større innkjøpskonstellasjoner vil ha å si for de betingelsene produsentene gir kundene. Vil de differensiere på innkjøpsbetingelser i større grad, eller vil de la være for å opprettholde et fragmentert marked, sa Virke Byggevarehandels direktør, Bengt Herning til Byggeindustrien.