Slik har prisutviklingen vært på de 250 viktigste byggevarene fra januar 2020 til nå i slutten av januar 2023. Illustrasjon: plankepriser.no.
Slik har prisutviklingen vært på de 250 viktigste byggevarene fra januar 2020 til nå i slutten av januar 2023. Illustrasjon: plankepriser.no.

Byggevareprisene trender nedover

Totalt sett har byggevarer hatt en relativt flat prisutvikling i 2022. Prisreduksjonen på trelast oppveier for alle andre byggevarer som har hatt en prisøkning.