– Det er partene i budsjettforliket nå peker på er selvsagt noe vi er godt fornøyde med, sier Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustrien. Foto: Byggevareindustrien

– Det er partene i budsjettforliket nå peker på er selvsagt noe vi er godt fornøyde med, sier Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustrien. Foto: Byggevareindustrien

Byggevareindustrien glad for ENØK-satsing

I budsjettforliket mellom Ap/Sp og SV legges det opp til en økt satsing på energieffektivisering i eksisterende bygg. – Dette er gode nyheter, sier en tilfreds Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustrien.