Byggesaksbehandler

Kongsberg kommune har 26.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a.kjent for sin teknologiindustri, et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

FirmaKongsberg kommune
FylkeBuskerud
StedKongsberg
Søknadsfrist18.09.2014

Kongsberg kommune er i stor vekst og har mange spennende visjoner. Vi ønsker deg med på laget for å møte utviklingen med høy kompetanse og kvalitet! Avdeling plan, bygg og landbruk søker medarbeider til fast fulltidsstilling på byggesak.

Vi tilbyr

Et tverrfaglig miljø med høy kompetanse bestående av arkitekter, jurister, naturforvaltere, liminolog, sivilagronomer, sivilingeniører og ingeniører. God bredde innen faglig kompetanse er grunnleggende for god saksbehandling og vil bidra til å gi deg en faglig utvikling og oss nye innspill. Vi har gode pensjonsordninger og lønn etter avtale.

Vi har et svært godt og sosialt arbeidsmiljø med faglige diskusjoner og stor takhøyde. Oppgavende er utfordrende med varierende form og størrelse.

Innhold i stillingen

Oppgavene vil være å holde forhåndskonferanser, behandling av alle typer byggesaker og delingsaker, oppfølging av ulovligheter, klagesaker, servicetorgtjenester, samt andre oppgaver tillagt plan- og byggesaksavdelingen.

Krav og ønsker til deg

Erfaring innen byggesaksbehandling, men både nyutdannete og andre med relevant erfaring vil bli vurdert.

Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt gode norskkunnskaper.

Du må kunne arbeide både selvstendig og i team. Vi tillegger personlig egnethet stor vekt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Arkitekt jurist, sivilingeniør/ingeniør eller annen relevant utdannelse

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

Kontaktperson

Annette Finnerud, mobil: 48 16 64 16, annette.finnerud@kongsberg.kommune.no

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: