Prosjektleder Tobias Ingeroth i Buskerud Blikk (t.v) har installert Norges først GradeRoof fra Elling Wirum i selskapet Grade Floor AS. 

Bygger trakt på taket

Norske Grade Floor AS har fått sitt gjennombrudd i Norge på taksystemer. Buskerud Blikk har installert det første GradeRoof-taket med EPS-plater som former en trakt mot sluk på flate tak. 

Grade Floor EPS-system 

- Historien startet for ca. åtte år siden med stockholmeren Tord Sjöden som hadde lang erfaring med roboter og varmetrådsmaskiner for EPS-industrien. Han hadde merket seg at vann ofte kommer på avveie på baderom med tilhørende høye kostnader til utbedring og reparasjoner. Dette ga ham for idéen om å utvikle et baderomsgulv i EPS-plater med perfekt sirkulært fall mot sluk.

- Idéen ble patentert. Senere ble gulvkonseptet GradeFloor videreutviklet til GradeRoof. 

- En avansert, fireakslet robot skjærer til GradeRoof-skivene. 

Kilde: GradeFloor

GradeRoof er for alle typer bygninger med flatt tak inkludert boliger og industri- og forretningsbygg. Markedet for systemet er mange hundre tusen kvadratmeter per år bare i Norge og Sverige, skriver selskapet i en pressemelding.

– Målet er å effektivisere arbeidet til takentreprenøren og samtidig gi byggherren et tak med lengre levetid og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, sier markedskoordinator Elling Wirum i Grade Floor.

Norsk kapital

Bjørn Sund er styremedlem i selskapet. Idéen er svensk, men gründerne måtte til Norge for å finne investorer som våget å bringe idéen til markedet.

GradeRoof ble for første gang installert i fullskala i Stockholm i mai 2016. I Norge har Buskerud Blikk i høst brukt systemet på et bygg i Åmot kommune som har både tak og terrasser med slukløsninger.

– Fallet på GradeRoof kan sammenlignes med fireveisfall, hvor det ofte er mye tilpasning for føre vannet riktig. Med dette nye taksystemet er det null tilpasning, men tilstrekkelig å følge merkingen. Det går raskt å legge, sier prosjektleder Tobias Ingeroth i Buskerud Blikk.

Etter erfaringene i Åmot har taktekkerfirmaet plassert nye ordre, melder Grade Floor.

Ned i trakten

– Vann fryser og tiner i gjentatte sykluser i vinterhalvåret. Prosessen og bevegelsene blir sammenlignbart med sliping på det tekniske belegget. Resultatet blir økte drifts- og vedlikeholdskostnader, sier Elling Wirum i Grade Floor.

– I en trakt renner alt rett ned i hullet. Derfor bygger vi en trakt på taket som fører alt vannet rett ned i sluket. På denne måten øker vi levetiden og reduserer service- og vedlikeholdskostnader, fortsetter han.

Taksystemet har ifølge Grade Floor vesentlig færre elementer enn konkurrerende systemer. Elementene gir et så godt som perfekt, sirkulært fall med ulike helningsgrader. Fallet er konstant fra element én til element to til tre osv, skriver selskapet.

Systemet kommer i dag med elementer som gjør det mulig å bygge store, traktformete overflater som retter vannet mot gesims eller ett eller flere sluk på taket. Systemet er utformet fleksibelt for å kunne føre vannet riktig uavhengig av takets form og design.

Levere mer med samme bemanning

– I og med at GradeRoof er lett å legge, forenkler det også utlegging av steinull og papp. Det blir mindre kapp, gjæringer og svinn, sier Wirum.

– Erfaringene viser en sterk produktivitetsøkning i selve byggeprosessen. Med systemet vil takentreprenører kunne påta seg mange flere oppdrag med samme personalressurser. Produktivitetsøkningen i byggeprosessen vil styrke entreprenørens konkurranseevne i anbudsprosesser, avslutter han. 

 Styreleder Bjørn Sund og markedskoordinator Elling Wirum i GradeFloor.