En utbygging av atriet ved Catosenteret i Son kan bidra til nye rehabiliteringsområder og økt trivsel for pasientene. Hvis alt går etter planen kan oppgraderingen av hagearealet komme igang i løpet av 2015, håper fra venstre hagedesigner Darren Saines, adm direktør Finn Berset ved Catosenteret, prosjektleder Hege Bruun-Hanssen og Cato Zahl Pedersen.

Bygger rehab-hage til 5 millioner

Rehabiliteringssenteret Catosenteret i Son planlegger en storstilt oppgradering av utearealet, og henvender seg til aktører i byggebransjen for å realisere prosjektet.

Catosenteret fakta

Rehabliteringssenteret Catosenteret er en ideell privat stiftelse som åpnet i 1998. Senteret har fått en naturlig plass i lokalmiljøet i Son, hvor mange innbyggere benytter seg av treningsfasilitetene. Stiftelsen både eier og driver rehabiliteringssenteret.

Cato Zahl Pedersen gav sitt navn til senteret og deltok aktivt i utformingen av rehabiliteringsfilosofien. Han har hatt ulike roller ved senteret, sittet i styret og vært direktør. Nå er han inspirator for brukere og ansatte og kommer på månedlige besøk med foredrag.

Senterets visjon er at det skal være et Mulighetenes Senter, som innebærer fokus på den enkeltes muligheter og ikke begrensninger.

CatoSenteret arbeider målrettet med å utvikle tilbud og spisse fagkompetansen innen rehabilitering og har særlig vektlagt disse områdene: Nevrologi, da særlig ryggmargskade (RMS), rehabilitering av barn og unge, sårbehandling og sårdokumentasjon, rehabilitering av kreftpasienter og arbeidsrettet rehabilitering

(Kilde: Catosenteret)

Catosenteret har siden oppstarten i 1998 tatt imot syke og skadde fra sykehus, med ulike behov for rehabilitering. På grunn av økt aktivitet og flere pasienter har det blitt behov for å tilrettelegge og bruke uteområdene på en bedre måte, opplyser kvalitets- og utviklingskoordinator Hege Bruun-Hanssen.

Nå har senteret inngått et samarbeid med hagedesigner Darren Saines, om å oppgradere ca 800 kvadratmeter av utearalene til en funksjonell og vakker atriehage med flere bruksområder.

I dag består dette arealet bare av en sliten plen med litt beplantning og utemøbler. Catosenteret ligger på toppen av et høydedrag i et boligfelt og har dermed gode solforhold og utsikt. Tomten er variert med litt skog og ulendt terreng, et par store plener, en ballbinge og en bålhytte.

– I dag er ikke tomten optimalt utnyttet med tanke på rehabilitering, trening og restitusjon. Vi håper at en oppgradering av utearealet kan gi Catosenteret et lenge etterlengtet uterom for sosiale samlinger og ulike behandlinger i friskluft, i tillegg til friluftsliv som vi allerede bruker mye i behandlingen vår, sier Bruun-Hanssen.

Hun forteller at hele prosjektet har en total kostnadsramme på mellom fire til fem millioner kroner og håper det blir mulig å sette i gang i løpet av sommeren eller høsten, alternativt i 2016.

I 2014 fikk godt over 1100 pasienter rehabilitering ved senteret, og av disse var 165 barn og unge.

Søker sponsorer
–Catosenteret regner med å sette av inntil én million kroner i egenandel, og vi vil også søke bidrag fra ulike fond og legater. Likevel vil prosjektet neppe la seg realisere uten betydelige bidrag fra sponsorer. Vi ønsker oss derfor samarbeidspartnere fra byggebransjen og andre bransjer som kan tenkes å bidra, sier Bruun-Hanssen.

Inspirert av Sunnaas
Darren Saines har utformet planen for uteområdet som skal oppgraderes, og han gjorde et lignende prosjekt da Sunnaas sykehus fikk oppgradert sin store, men akk så triste takterrasse med betongheller til et flerfunksjonelt og grønt uteområde i 2012.

Også Sunnaas-prosjektet ble gjennomført ved hjelp av en rekke sponsorer og samarbeidspartnere fra byggebransjen og andre, både i form av bidrag av materialer og arbeidsinnsats. Hovedsponsor den gang var Mester Grønn, samt en rekke medsponsorer deriblant Mesterhus, Weber/Leca, Veidekke og flere andre.

– Det er mange hensyn å ta i et prosjekt som dette, når vi skal transformere et trist uteareal til en hage som også skal ha en viktig funksjon i behandlingssammenheng. Det gjør det ekstra spennende og givende å jobbe med, sier Saines.

Han innrømmer samtidig at det også er krevende, ettersom mye av innsatsen blir dugnadsbasert.

I atriehagen til Catosenteret har han blant annet planlagt ulike vannområder, sansehage, en rekke ulike planter og plantekombinasjoner og bruk av nye og spennende materialer. Det er også tegnet inn pergola og flere ulike soner hvor det både går an å slappe av og drive aktiviteter.

Les mer om Sunnaas-prosjektet her.

Skal dekke mange behov
Ifølge Catosenterets prosjektleder er det meningen at atriehagen skal dekke følgende behov når den står ferdig.

1. Behov for å gjennomføre trening utenfor treningssal: Det å kunne gå ute på forskjellig underlag, skråbakke og trapper i atriehagen vil kunne gi verdifullt supplement til innendørs trening. Det er planlagt med varmekabler under gangstiene, slik at de kan brukes store deler av året. Det er satt av plass til utendørs treningsapparater (styrke), bordtennisbord, gangbane og annet.

2. Behov for et sted hvor man kan være stille: Et område hvor man kan reflektere, finne roen, ha gode samtaler og sosial hygge. Atriet ligger mellom sovefløyene og blir pr. i dag nesten ikke benyttet. Området er skjermet for innsyn og vær.

3. Behov for områder til restitusjon og hvile: Det er få steder for de rundt 30 dagbrukerne hvor de kan sette seg ned og hvile mellom treningsøktene/samtalene. En hage med ulike sittegrupper og beskyttelse for nedbør og vind vil kunne gi dette store deler av året.

4. Behov for steder å kunne samles sosialt: Det er mange brukere på senteret til enhver tid og ikke nok stuearealer inne. Sittegrupper, beplanting, vannspeil, utekjøkken/grill, beskyttelse for nedbør, varmelamper og gjennomtenkt utendørs belysning vil kunne gi gode rom for sosialt samvær mange måneder i året.

5. Behov for noe pent å se på: Atriet i dag et trist skue og eneste utsikt for alle brukerrommene som vender inn mot det. Samtidig er det mye innsyn i rommene. Utbygging av atriehagen tar hensyn til dette og vil gi skjerming mot innsyn og utsikt til å nyte med bruk av ulike planter, trær og belysning.


Hageplan for atriehagen ved Catosenteret i Son.

Ill.: Darren Saines hagedesign