Administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås (til venstre) i EBA og direktør Ole Henrik Ystehede i EBAO.

Bygger opp grønn bestillerkompetanse: – CO2-kutt trenger ikke koste mer

EBAO og Klima Østfold Viken rundet fredag av en møteserie hvor 30 kommuner i Akershus og Østfold har hørt direkte fra byggenæringen hva de kan gjøre for å lykkes med miljøvennlige anskaffelser.