Bygger ny transporthistorie på Fornebu

Det er snart er kvart århundre siden det siste flyet lettet fra Fornebu, og landets hovedflyplass ble etablert på Gardermoen. Mye har skjedd i Norge gjennom disse årene, men en ting har vært konstant. Man har diskutert og ventet på et nytt skinnegående trafikksystem til og fra Fornebulandet. Nå er endelig utbyggingen i full gang, og om noen år er ventetiden over.

Allerede da det siste flyet forlot Fornebu sto anleggsmaskinene så og si klare for å starte utbyggingen av dette området med så mange muligheter. Gjennom disse årene er det bygget ut en lang rekke større næringsbygg i området og etter hvert ble det også virkelig fart i boligutbyggingen, noe som også har ført med seg en lang rekke andre ulike tjenestetilbud. Det betyr at det arbeider og bor mange tusen mennesker i området. Alle disse har et transportbehov. Mange jobber på Fornebu, men bor andre steder og mange bor på Fornebu, men jobber ander steder i distriktet. Dette har man løst gjennom en massiv personbiltrafikk og et buss-system. Dette har ikke vært godt nok, og man har hele tiden gått og ventet på at en ny bane skulle komme ut til det svære området. Dette har også vært et helt avgjørende premiss for hele transformasjonen av Fornebu fra en flyplass til å bli et pulserende område med arbeidsplasser og fastboende. Uten en baneløsning ville Fornebu til slutt kveles av et for dårlig trafikksystem. Man har diskutert ulike løsninger og varianter i årevis, og man har en rekke ganger trodd at nå – nå kommer det. Men av ulike årsaker har en rekke løsninger blitt forkastet på grunn av valg av teknologi, diskusjoner om trasévalg og uenighet mellom områdene som blir berørt og ulike offentlige instanser og etater.

Men til slutt landet man på en massiv t-baneutbygging. Denne utbyggingen er faktisk den største t-banesatsingen i Norge siden 1960- og 70-tallet, og arbeidet med å bygge ut den nye t-banelinjen, som skal inneholde seks stasjoner, er i full gang.

Anleggsarbeidene merkes godt ved det gamle flyplassområdet. Ikke minst er dette synlig ved endestasjonen og basen på Koksaområdet. Her pågår det for tiden omfattende rivearbeider før man kan starte selve byggingen av endestasjonen. Om du har lyst å se en viktig og spenstig del av utbyggingen av den nye t-baneløsningen kan vi anbefale en tur til Fornebu for å ta det som skjer i nærmere øyesyn. Dimensjonene er enorme. Både de som har mulighet til å se prosjektet med egne øyne, og alle andre, vil i den nyeste utgaven av Byggeindustrien også kunne lese om storutbyggingen som nå skjer i området, samt at du kan få med deg mye av historien fra området og som praktisk talt ligger i bakken.

Om seks år, i 2027, kan vi alle sette oss på banen og bli fraktet de drøye åtte kilometerne til og fra Fornebu. Det vil utvilsomt gi en ny giv til hele området, og Fornebu kan etter hvert begynne å falle på plass slik man planla helt fra starten.