Sørumsvingen. Illustrasjon: Goldbox

Bygger ny bydel til over to milliarder

På Sørumsand utenfor Oslo skal boligutvikleren Bolig Partner sammen med Bonum og Hellvik Hus i gang med en helt ny bydel med opp mot 600 boliger. Prosjektet har en salgsverdi på anslagsvis 2 – 2,5 milliarder kroner.

- Vi merker at de såkalte randsonene rundt byene er attraktive som bosteder og vi opplever stor etterspørsel fra kunder. Vi tror denne trenden bare vil forsterke seg og satser tungt på knutepunkter som Sørumsand, sier Knut Moe, prosjektdirektør i Bolig Partner i en pressemelding.

Prosjektet som Bolig Partner sammen med partnerne Bonum og Hellvik Hus nå skal i gang med på Sørumsand, heter Sørumsvingen. Her skal det bygges en blanding av leiligheter i blokk og diverse konsentrert småhusbebyggelse. Salgsstart på første byggetrinn tar til i mars/april. Så lanseres de øvrige byggetrinnene fortløpende.

- På Sørumsvingen skal det i løpet av de nærmeste årene bygges opp mot 600 boliger i en fin blanding av småhus og leiligheter. Prosjektet retter seg mot en bred målgruppe, og boligene vil være attraktive for mange – både for Oslo-boere som ønsker seg større plass, og for de som allerede bor i regionen, sier Ruben Wilhelmsen, markedssjef i Bonum.

Når hele feltet er bygd ut vil det tilføre kommunen 1.200 – 1.500 nye innbyggere. Ordføreren i Sørum gleder seg over veksten.
- Sørumsand er utpekt som knutepunkt for videre utvikling på Romerike. Vi ønsker å ta vår del av befolkningsveksten, fordi det legger til rette for mer aktivitet, mer næring, mer kultur og enda sterkere behov for bedre kollektivdekning i området. At utbyggere som Bolig Partner med partnere velger å satse på Sørumsand er gledelig, sier ordfører i Sørum kommune, Marianne Grimstad Hansen.