Ingar Norum (t.v.) i Ski Bygg og Morten Leander Johansen i Splitkon.

Foto: Splitkon

Bygger kjempefabrikk på Åmot

Splitkon, Bygg Invest Åmot og Ski Bygg går sammen om en massivtresatsing i hundremillionersklassen i Buskerud.

De tre selskapene satser i alt nærmere 250 millioner kroner på å bygge en kjempefabrikk på Gustadmoen i Modum.

Målet er en ti måls stor produksjonshall for massivtre, krysslimte limtreelementer og kryssfinérplate innen tre måneder. Anlegget forventes å stå ferdig i juni 2017, og vil bli blant de største og mest moderne i Europa.

Daglig leder og medeier i Splitkon AS, Morten Leander Johansen, sier ifølge selskapets nettsider at det er en økende etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt etter trebaserte konstruksjonsløsninger.

- Dette drives blant annet av et stadig sterkere fokus på miljø også innenfor byggeindustrien, sier han.

Daglig leder i Ski Bygg-gruppen Ingar Norum, sier de har stor tro på massivtre som morgendagens byggemateriale.

- Massivtre er et byggemateriale vi har stor tro på for å bygge i høyden. Det er en effektiv måte å bygge hus på, sier han til Østlandets Blad.
Ifølge avisen er det de siste årene satt opp seks massivtre-blokker på Pentagon i Ås, men da kom elementene fra Østerrike. Et nytt sykehjem i Frogn skal også bygges i massivtre.

- Massivtre er en 20 år gammel teknikk, og den er avansert. På Åmot blir det et godt kunnskapsmiljø, sier Norum. 

Han sier bredden på materialene er avgjørende i markedet de går inn i. Mens konkurrentene produserer 1,20 meter brede elementer, skal de kunne lage elementer som er opp til 3,6 meter brede, 16 meter lange og 40 centimeter tykke.

De har kalkulert at behovet for råvarer første driftsår er til 50 kubikkmeter tømmer per døgn. Svarer markedet som forventet, øker behovet til 150-200 kubikkmeter per døgn i løpet av fire år. Selskapene anslår allerede en omsetning på 150 millioner kroner første driftsår.

Foreningen for Industrialisert Trebyggeri er stiftet

Bygger Oslos høyeste massivtrebygg