Bygger for sikkerhet på Oslo Lufthavn

NCC Construction har inngått avtale med OSL til en verdi av omkring 45 millioner kr om bygging av sikkerhetstiltak ved Oslo Lufthavn.

Arbeidet starter umiddelbart. De tyngste arbeidene skal være ferdige 16. januar og 1. mars 2006, mens asfalt- og terrengarbeider vil bli avsluttet 1. juni 2006. NCC vil selv ha 20-25 personer på prosjektet. Prosjektet settes i verk for å tilfredsstille EU-forordningen om økt sikkerhet på flyplasser. Det omfatter bygging av ny hovedport, cargoport og vestport med tilhørende veisystem og plass til utstyr for gjennomlysning/røntgen av all transport inn på flyplassen. Det vil også bli etablert kontor og personalrom i tilknytning til portene.