Slik ser skissene av finsorteringsanlegget ut. Planlagt ferdigstillelse er 2025. Ill. Meter Arkitektur AS
Slik ser skissene av finsorteringsanlegget ut. Planlagt ferdigstillelse er 2025. Ill. Meter Arkitektur AS

Bygger finsorteringsanlegg for plastemballasje for 600 millioner

Returselskapet Plastretur skal sammen med TOMRA bygge Norges første nasjonale finsorteringsanlegg for plastemballasje. Allerede i juni går spaden i jorda.

– Dette er starten på en ny æra med utvikling av nye sirkulære løsninger og forretningsmodeller for plast i Norge. Når vi setter spaden i jorda, realiserer vi et nasjonalt grønt skifte, sier Bjarte E. Grostøl som er initiativtaker til sorteringsanlegget og styreleder i Plastretur, i en pressemelding.

I 2020 startet returselskapet, som har ansvar for gjenvinning av plastemballasje, å utrede etableringen av et eget finsorteringsanlegg for plastemballasje i Norge. Målet er å ta ansvar for norsk plast nasjonalt i stedet for å være avhengig av europeiske anlegg, og samtidig bidra til første steg i retningen mot mer gjenvinningsindustri i Norge.

For å realisere planene om å bygge eget anlegg har Plastretur og det norske teknologiselskapet TOMRA gått sammen. TOMRA blir majoritetseier med 65 prosent av aksjene.

– Det nye anlegget vil spille en avgjørende rolle i arbeidet med å ta norsk plastemballasje i en sirkulær retning og vi er stolte over å være med å realisere dette anlegget, sier Joachim N. Amland som er SVP i TOMRA Feedstock.

Det nye anlegget skal bygges i Holtskogen Næringspark i Hobøl i Indre Østfold. Byggestart er slutten av juni 2023, og det får en total kapasitet på 90.000 tonn plastemballasje i året. Målet er at anlegget skal være i drift fra første kvartal 2025. Samlede investeringer er på rundt 600 millioner kroner.

Relog AS er byggherre, utvikler og utleier av bygget og de har valgt Thermica som entreprenør i prosjektet.