Anleggsleder Stian Jørgensen (t.v), prosjekteringsgruppeleder Raymond Berntsen, prosjektleder Jonas Hellesjø, daglig leder Martin Mathisen og prosjektsjef Christian Mæhre fra Harstadbygg Entreprenør, sammen med daglig leder Per Inge Strand, styreleder Kjetil Strand, og sivilingeniør Knut Vang fra Per Strand Eiendom.

Anleggsleder Stian Jørgensen (t.v), prosjekteringsgruppeleder Raymond Berntsen, prosjektleder Jonas Hellesjø, daglig leder Martin Mathisen og prosjektsjef Christian Mæhre fra Harstadbygg Entreprenør, sammen med daglig leder Per Inge Strand, styreleder Kjetil Strand, og sivilingeniør Knut Vang fra Per Strand Eiendom.

Foto: Harstadbygg Entreprenør.

Bygger butikk og bakeri for 130 millioner i Harstad

Nylig signerte Harstadbygg Entreprenør AS kontrakt med Per Strand Eiendom AS for bygging av ny Eurospar butikk og bakeri på Seljestad i Harstad.

Prosjektet omfatter en flunkende ny Eurospar-butikk på i underkant av 3.000 kvadratmeter med tilhørende bakeri i bakkant på rundt 1.300 kvadratmeter. Prosjektet har en total verdi på cirka 130 millioner kroner og er utviklet av Per Strand Eiendom, Gnist Arkitekter og Harstadbygg Entreprenør i felleskap, opplyser Harstadbygg Entreprenør i en pressemelding.

Prosjektet utføres som en samspillsentreprise. Bygget får glassfasade i front og oppføres i stål bæresystem med sandwich elementer.

Arbeidet med detaljprosjektering har startet og det siktes mot oppstart grunnarbeider i løpet av sommeren. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av oktober 2023, står det i meldingen.

Prosjektet omfatter en flunkende ny Eurospar-butikk på i underkant av 3.000 kvadratmeter med tilhørende bakeri i bakkant på rundt 1.300 kvadratmeter.
Prosjektet omfatter en flunkende ny Eurospar-butikk på i underkant av 3.000 kvadratmeter med tilhørende bakeri i bakkant på rundt 1.300 kvadratmeter.Illustrasjon: Gnist Arkitekter

– Vi setter selvsagt stor pris på at Per Strand Eiendom bevisst velger en lokal samarbeidspartner til dette prosjektet, og med det sikrer at den totale verdiskapningen tilkommer regionen, sier daglig leder Martin Mathisen i Harstadbygg Entreprenør.

Prosjektleder Jonas Hellesjø i Harstadbygg Entreprenør, opplyser at arbeidet med avtaleinngåelser for underentreprenører er kommet godt i gang.

– Vi er svært opptatt av lokale arbeidsplasser og håper selvsagt å få på plass lokale krefter som underentreprenører, som på de fleste andre av våre prosjekter. Vi velger alltid lokalt så fremst det er mulig innenfor prosjektets rammer, sier Hellesjø.

Daglig leder Per Inge Strand i Per Strand Eiendom peker på sysselsettingen prosjektet fører med seg.

– Etableringen vil føre med seg rundt 50 helårsarbeidsplasser, og på den måten bidra sterkt til verdiskapningen i Harstad, sier Strand.

Harstadbygg Entreprenør er en del av Kronsteingruppen, et lokalt konsern med ni driftsselskaper og over 255 ansatte som har spesialisert seg innen entreprenørtjenester og byggevarer.