Dette er de fire brutårnene til Kvellandsbruene over Lygna-vassdraget i Agder, en del av E39 Lyngdal øst-Lyngdal vest. I disse dager pågår glidestøpen av de to siste brutårnene, som skal være ferdige 20. mai. Foto: Implenia Stangeland

Dette er de fire brutårnene til Kvellandsbruene over Lygna-vassdraget i Agder, en del av E39 Lyngdal øst-Lyngdal vest. I disse dager pågår glidestøpen av de to siste brutårnene, som skal være ferdige 20. mai. Foto: Implenia Stangeland

Bygger brutårn med glidestøp én måned i strekk

De siste to av de fire brutårnene til Kvellandsbruene over Lygna i Agder, blir støpt med glidestøp en hel måned i strekk.