Fra venstre: Administrerende direktør Andreas Berggren Eskelund, eiendomsdirektør Birte Almeland, styreleder Stine Johannessen og utbyggingssjef Stian Garberg. Foto: SiO

Fra venstre: Administrerende direktør Andreas Berggren Eskelund, eiendomsdirektør Birte Almeland, styreleder Stine Johannessen og utbyggingssjef Stian Garberg. Foto: SiO

Bygger 450 nye studentboliger i Nydalen

SiO bygger tre nye studentboligbygg med 450 boliger i Nydalen Studentby.

– Dette er en milepæl og et viktig prosjekt for oss. Med et så stort antall boliger, øker vi boligtilbudet til Oslostudentene betraktelig. Studentbyen har en god beliggenhet og vil være et attraktivt boområde for studenter, sier Stine Johannessen, styreleder i Studentsamskipnaden SiO i en pressemelding.

Det nye prosjektet består av tre bygg på 11 til 13 etasjer. Totalt blir det 323 ett-romsleiligheter og 123 hybler fordelt på 17 kollektiver med felles kjøkken. Hvert av kollektivene vil bestå av 7 til 8 hybler med egne bad og stort felleskjøkken og sosialt rom i midten.

Totalentreprenør for prosjektet er Vedal Entreprenør AS.

– Prosjektet tilrettelegger for et variert botilbud, ved at en tredjedel av de nye studentboligene blir hybler i kollektiv. I tillegg tror vi også dette vil legge til rette for trivsel og sosialt studentliv, sier Andreas Berggren Eskelund, administrerende direktør i SiO i meldingen.

I nærmeste fremtid vil det komme 450 nye studentboliger i Nydalen. Illustrasjon: AT Arkitektur
I nærmeste fremtid vil det komme 450 nye studentboliger i Nydalen. Illustrasjon: AT Arkitektur

Byggeprosjektet foregår ovenfor de to eksisterende byggene i studentbyen. Arbeidet er planlagt ferdigstilt sommeren 2026.

– Byggearbeidene startet i sommer. Det er etablert en midlertidig bro over Akerselva, brakkerigg er på plass og byggeplassen er gjerdet inn. I hovedsak er det grunn- og sikringsarbeider som pågår ut 2023, sier Birte Almeland, eiendomsdirektør i SiO.

Det er planer om å bygge enda mer for studentene.

– For å bidra til å gjøre Oslo tilgjengelig for studentlommeboken, har vi ytterligere 1.600 studentboliger under utvikling og bygging, legger Almeland til.

Nydalen Studentby der de nye boligene bygges ligger langs Akerselva. I dag består studentbyen av 73 moderne studentleiligheter, fordelt på to boligbygg. Disse sto ferdig ombygget i 2021.