Byggenæringens bidrag i 2018

De 245.000 ansatte som er tilknyttet de rundt 58.000 virksomhetene i ulike deler av byggenæringen, går hver eneste dag på jobb for å skape noe - å bygge noe. Og det er ikke så rent lite som skapes i løpet av et hektisk år.

I den siste utgaven av Byggeindustrien i 2018, «Årets prosjekter i Bygg og Anlegg 2018», som nå er ute hos våre abonnenter - har vi samlet de største, viktigste og mest spennende prosjektene som er fullført av den norske byggenæringen i år. Rundt 223 prosjekter er omtalt i bladet – og spennet er stort både i omfang, type prosjekt og hvilke funksjoner de fyller. Her finner vi alt fra de minste rasteplassene, til de store milliardprosjektene som påvirker tusenvis av mennesker hver eneste dag.

Felles for dem alle er at de er skapt med stolthet av både de som betaler byggene, de som tegner og prosjekterer utbyggingene og ikke minst realiserer byggene fra tegninger til de ferdige resultatene man kan ta i bruk.

Vi må samtidig huske på at byggenæringens bidrag når året skal gjøres opp er enormt. Er det én næring som virkelig kan kalle seg en samfunnsbygger er det nettopp byggenæringen. Hver eneste dag er det flere hundre tusen som står på for å fullføre sin del av samfunnsbyggingen - hvert eneste prosjekt er med på å bygge Norge videre opp og frem.

I dette bildet er det også viktig at næringen klarer å levere det samfunnet ber om og trenger. Vi må levere kvalitet – og utbyggingene må overleveres både til riktig pris og tid. Og de må bygges ut av en næring som bidrar til fellesskapet og som ikke minst kan fullføre en utbygging uten å sette sine arbeidere i fare.

I en næring hvor tempoet er så høyt, aktørene så mange og presset rundt både pris og bruk av tid er så hard – er dette ikke alltid like enkelt å få til i praksis som man skulle håpe på. Vi kan likevel trygt slå fast at næringen blir stadig flinkere til å levere både hva som kreves og ikke minst er måten prosjektene blir realisert på noe man kan stå for.

Aldri tidligere har aktiviteten innen bygg og anlegg vært større enn i 2018. Totalt er det omsatt for nær 459 milliarder kroner – som er en bra oppgang fra året før. I 2019 skal totalaktiviteten ytterligere et knepp opp – og det er ventet vekst i de fleste sektorer – foruten boligmarkedet hvor det er noe mer usikkerhet.

Men det byggenæringen bidrar med inn mot fellesskapet er ikke først og fremst tall og verdier – det er de fysiske resultatene som blir stående igjen over tid. Det er de mange byggene og infrastrukturprosjektene som vil stå igjen for hva man ønsket og maktet å skape i 2018.

I 2019 står nye merkeprosjekter klare til å bli realisert – og utbyggingene og prosjektene kommer tett fremover. 2019 vil bli et nytt hektisk år innen bygg, anlegg og eiendom.

Våre abonnenter kan lese Byggeindustrien nummer 20 her