Byggenæringen vil ordne offentlig byggekø

Byggenæringen har ikke kapasitet til å ta unna alle de store offentlige byggeprosjektene som kommer i årene fremover. Derfor har BNL (Byggenæringens Landsforening) tatt kontakt med Stortingets finanskomite for å få til en samordning med myndighetene slik at det ikke skal oppstå for store svingninger i næringen.

BNL har engasjert konsulentselskapet Ansura til å gå igjennom store offentlige byggeprosjekter samt til å få en oversikt over statlige opptrappingsplaner og politiske løfter. Her går det frem at det vil bli en kraftig økning i byggeaktiviteten frem mot 2005. Blant store enkeltprosjekter representerer Forsvarets omorganisering, ny opera, sykehus i Trondheim og Akershus samt en utbygging av Vestbanetomten nærmere 10 milliarder kroner. Videre står offentlige satsninger frem mot 2010 for 34 milliarder kroner hvorav tungvekterne er eldreomsorg og skoler hvor det skal investeres henholdsvis 11 og 13 milliarder offentlige kroner. I dag er det knapt 120 000 personer ansatt i byggenæringens utførende bedrifter innen bygg og anelggsvirksomhet, og det ligger ikke an til noen økning her de nærmeste tre årene. Det er denne tilgjengelige arbeidskraften byggenæringen vil ha en jevnere utnyttelse av. Det er nødvendig å få ordnet køen av prosjekter. Hvis ikke vi får til det, kan vi stå overfor en kostnadseksplosjon og overopphetet økonomi, sier BNL-sjef Sverre A. Larssen til Aftenposten. Vi må unngå å gjenta feilene fra de siste årene da det har svinget mellom permitteringer og kortsiktig import av arbeidskraft fra Sverige. Det offentlig må bli flinkere til å prosjektere jevnt slik at bygg kan settes i gang når det er kapasitet til det, avslutter Larssen.