Illustrasjonsfoto: Tuva Skare

Illustrasjonsfoto: Tuva Skare

– Byggenæringen står sterkere som samfunnsaktør

Direktør for kommunikasjon og merkevare Hege Njå Bjørkmann i Norconsult og kommunikasjonsdirektør Knut Ekern i AF Gruppen er overbevist om at SAMMEN2030 har bidratt til at byggenæringen står sterkere som en samfunnsaktør.

Bjørkmann er leder for strategisk råd for kommunikasjon i samarbeidsinitiativet SAMMEN2030, hvor også Ekern er med.

– Utgangspunktet for SAMMEN2030 var blant annet at byggenæringen, til tross for at den er Norges største fastlandsnæring, har slitt med å få frem samfunnsbidraget, heter det i en pressemelding. Nå ser de to kommunikasjonslederne frem til å legge frem resultatene av kommunikasjonsarbeidet på neste toppledersamling i det felles initiativet. Denne går av stabelen 12. oktober.

– Vi har fortsatt en vei å gå, men SAMMEN2030 er et godt eksempel på hva man kan oppnå gjennom mer samarbeid. Gjennom SAMMEN2030 har næringen samlet seg om felles mål, felles innsatsområder, felles budskap og et felles faktagrunnlag. Ikke minst har klimakrisen fått mye oppmerksomhet, sier Bjørkmann i meldingen.

Hege Njå Bjørkmann. Foto: Norconsult
Hege Njå Bjørkmann. Foto: Norconsult

Ekern mener at SAMMEN2030 har bidratt til at flere i byggenæringen har konsentrert seg om å være en del av løsningen på klimakrisen.

– Vi representerer Norges største fastlandsnæring som står for en betydelig del av utslippene her hjemme. Skal Norge nå sine klimamål, er vi nødt til å bidra. Men byggenæringen består av 100.000 virksomheter spredt over hele landet, og mange har behov for sterkere insentiver og mer kunnskap på klimaområdet. Gjennom SAMMEN2030 har vi fått frem eksempler på hvordan de beste jobber med å kutte utslipp, og fremover blir det enda viktigere å dele kunnskap om dette gjennom hele verdikjeden og på tvers av bransjene, sier Ekern via meldingen.

Bjørkmann mener det er viktig at næringen bygger videre på det gode arbeidet fremover.

– Det et mange gode grunner til at vi bør fortsette kommunikasjonssamarbeidet. Byggenæringen er stor, men den er også svært mangfoldig. Som alle andre næringer er byggenæringen avhengig av riktige rammebetingelser for å kunne bidra best mulig til samfunnsutviklingen. Ved å samle oss om noen felles mål og tydelige budskap, øker vi vår gjennomslagskraft. I tillegg blir vi forhåpentligvis mer attraktiv for unge som tenker karrierevalg, sier Bjørkmann.

Knut Ekern. Foto: AF Gruppen

Knut Ekern. Foto: AF Gruppen

Også Ekern peker på verdien av å samarbeide på kommunikasjonsområdet, og trekker spesielt frem hvordan aktører i næringen kan lære av hverandres beste praksis.

– Vi har noen lokomotiv i næringen som er svært fremoverlente på klimaområdet, og det er mye å lære av hvordan de tenker og jobber. I tillegg tror jeg at en samlet næring som jobber mot felles mål, kan oppnå langt mer og, ikke minst, dele nyttig kompetanse innen analyse, rapportering og risikovurderinger, sier Ekern.