Byggenæringen spiller stor rolle i regjeringens klimasatsing

Det er nå sju uker siden regjeringen Støre trådte i kraft. Siden den tid har de både lagt frem sitt oppjusterte forslag til statsbudsjett og kommet til enighet med SV i budsjettforhandlingene. Disse forhandlingene har gitt byggenæringen en større andel av ansvaret, og dermed også flere muligheter, gjennom stortingsflertallets klimasatsing de neste årene.