BNL-sjef Nina Solli på rundbordsmøtet med politikerne tidligere i måneden. Foto: Christian Aarhus

BNL-sjef Nina Solli på rundbordsmøtet med politikerne tidligere i måneden. Foto: Christian Aarhus

Byggenæringen krever krisemøte med regjeringen

Nå er markedssituasjonen i deler av næringen så alarmerende at byggenæringen har bedt om krisemøte med finansminister Trygve Slagsvold Vedum samt kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

- Det har vært en kontinuerlig forverring i markedssituasjonen siden de siste 21 månedene, og vi forventer ytterligere brems med forrige ukes doble renteheving. Vi er kjent med at den svenske infrastruktur- og boligministeren kalte inn 29 aktører til krisemøte i juni, for å diskutere konsekvenser og mulige tiltak. Vi står i samme situasjon i Norge, og ber derfor om at Finansministeren og Kommunalministeren innkaller til et tilsvarende møte med en samlet byggenæring snarest, sier Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening og den som tok initiativ til krisemøtet i en pressemelding.

Nylig inviterte BNL stortingspolitikere fra utvalgte komiteer til et møte om situasjonen.17 representanter fra de fleste partiene stilte opp for å høre hvordan medlemsbedriftene i byggenæringen opplevde markedssituasjonen og -utsiktene fremover.

- Vi støtter en økonomisk politikk som skal dempe inflasjonen og holde rentene nede. Samtidig ser vi at reduserte offentlige bevilgninger treffer byggenæringen spesielt hardt i en veldig krevende situasjon. Vi er bekymret for å miste mye kompetanse fremover på grunn av lav aktivitet. Dette er kunnskap og kapasitet som er avgjørende for at vi på sikt skal kunne levere på viktige samfunnsutfordringer som blant annet bygging av klimaløsninger. Kun fallet i nyboligsalget vil, ifølge Boligprodusentenes Forening gi en redusert sysselsetting i byggenæringen på over 19.500 årsverk, sier Solli i meldingen.

De som har signert brevet er: Byggenæringens Landsforening, Boligprodusentenes Forening, Byggevareindustriens Forening, Entreprenørforeningen Bygg- og Anlegg (EBA), Norske Anleggsgartene -miljø og landskapsentreprenører (NAML), Norsk Eiendom, Norsk Utleieforening, Betong Norge, Norske Murmestres Landsforening (NML), Rørentreprenørene Norge, Norske Trevarer, Takentreprenørenes Forening (TEF), Treindustrien, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL), Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Virke Byggevarehandel og Teknisk Handel samt Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF).

- Vi ønsker en dialog om tiltak som kan lette situasjonen. En storstilt satsning på energieffektivisering er en del av dette, avslutter Solli.