Foto: Fabian Sommer/dpa/NTB scanpix

Byggenæringen i Berlin demonstrerer

Fra klokken 0900 mandag morgen protesterer byggenæringen i Berlin sentrum mot forslag om å innføre strengere husleieregulering for å motvirke den voldsomme husleieøkningen i byen.

I forrige uke skapte bøndene trafikk-kaos i Berlin da de med traktorer og landbruksmaskiner protesterte mot regjeringens landbrukspolitikk. I dag er det byggenæringen som protesterer. 1.500 demonstranter og 240 lastebiler og andre kjøretøyer kjører fra tre ulike startpunkter inn til Brandenburger Tor i Berlin sentrum. Der protesterer de mot innføring av et såkalt øvre «husleie-tak» (Mietendeckel) som skal skjerpe husleiereguleringen ytterligere.

Berlin-regjeringens mål er å få kontroll med den galopperende husleieøkningen. Hittil har man utarbeidet et såkalt «husleiespeil» (Mietspiegel) for de enkelte bydeler og anbefalt at husleieøkninger ikke må overstige en viss prosent av gjennomsnittlig husleienivå i bydelen. Nå mener den rød-grønne byregjeringen at dette tiltaket ikke er tilstrekkelig og vil skjerpe systemet med tiltak som i realiteten vil innebære husleiestopp de neste fem årene.

Saken er høyst kontroversiell og berører det store flertall av beboerne i Berlin, der rundt 75 prosent av beboerne leier sin bolig. Selveierboliger er fortsatt ikke så vanlig i tyske byer.

Demonstrasjonen i Berlin i dag skapte trafikk-kaos i sentrum i flere formiddagstimer, og er rettet mot Berlins bystyre som i dag har en første behandling forslaget om strengere husleieregulering.

Bygg- og anleggsbransjen frykter at en husleiestopp de neste fem år vil føre til oppdragstørke i bransjen. Spesielt forslaget om at husleiestopp også skal gjelde for moderniserte og nybygde boliger, har vakt reaksjoner. Byggebransjen mener at dette vil føre til full stans i rehabilitering og modernisering av gamle boliger og at nybygg vil stanse mer eller mindre opp.