Fra webinaret torsdag

Fra webinaret torsdag

Byggenæringen ba politikerne om forutsigbarhet rundt NTP-arbeidet

Flere politikere var torsdag invitert inn til et webinar for å høre en rekke organisasjoner og bedriftsledere komme med sine forventninger til ny Nasjonal transportplan (NTP). Ett stikkord gikk igjen hos byggenæringens representanter, og det var ønsket om forutsigbare rammer.

Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL dro frem viktigheten av NTP som verktøykasse for industriutvikling, samfunnsutvikling, bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur.

– Dette har fungert bedre de seneste årene ganske enkelt fordi forutsigbarheten har økt betraktelig i forhold til de første årene. NTP i de første årene ble mer en ønskeliste og når man kom til de årlige statsbudsjettene så ble mye saldert. Det bidro lite til den forutsigbarheten landet trengte for å bygge vei og bane. Bedriftene som lever av å vinne ordrer kan ikke å holde på kompetanse og ressurser dersom det er usikkert om prosjektene faktisk blir noe av, påpeker Sandnes.

Sandnes var tidligere leder av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og har gjennom flere år ledet BNL. Han sier at ett spørsmål har vært gjenganger fra Vegdirektøren og samferdselsdepartementet; har dere kapasitet til å levere?

– Det ble i 2008 etablert en policygruppe som nå er samferdselsrådet. De første årene handlet mye av diskusjonen seg om seriøsitet i kjølvannet av asfaltsaken og gjengangeren: "har dere kapasitet". Spørsmålene kom også hvert år i forbindelse med forberedelsene til statsbudsjettene og til planlegging av NTP. Vi måtte få inn en forståelse av at kapasitet ikke handler om å telle antall folk og maskiner og lastebiler, men hvordan man klarerer et marked over tid slik at samfunnet har bedrifter med både kompetanse og kapasitet til å levere konkurransedyktige produkter med seriøsitet, uttaler Sandnes som peker på at de innførte en strategi om at forutsigbarhet gir kapasitet og kompetanse.

– Vi er en ordebasert næring, og dersom bedrifter skal satse på industriutvikling og å ansette kvalifiserte fagfolk, spesialister og ledelseskompetanse for å planlegge, bygge og drifte infrastruktur så må markedene klareres med forutsigbarhet. Det betyr at NTP må følges opp i statsbudsjettene, slår Sandnes fast, og dro opp flere konkrete punkter, som blant annet omfattet at NTP må bli en verktøykasse for industriutvikling, at NTP må bli en verktøykasse for jobbskaping i Norge og at NTP må bli en verktøykasse for å halvere klimagassutslippene innen 2030.

EBA-sjef Kari Sandberg pekte på viktigheten av at man må se på at samfunnsnytten av en investering er mer enn bare laveste pris.

– Vi vil bygge en bærekraftig fremtid, og vi trenger da en solid og konkurransedyktig næring, sier Sandberg.

Hun peker på at NTP er et fantastisk verktøy for å løse mange av utfordringene vi står overfor, men at det også kan være en stor forskjell på hva som skal utføres i forhold til den totale verdiskapingen et prosjekt kan stå for.

– Staten som bestiller har et stort ansvar. Vi ønsker en bestiller som stiller krav og at man sikrer like konkurransevilkår, påpeker hun, og dro frem forskjeller på den totale verdiskapningen man kan få med å velge en lokal entreprenør i store samferdselsprosjekter i forhold til at man bruker utenlandske aktører i disse oppgavene.

– Vi trenger like konkurransevilkår innen tarifflønn, reise, boforhold, arbeidstidsbestemmelser, statsstøtte og skatteregler, påpeker Sandberg, som i tillegg viste til flere eksempler på krav til samfunnsansvar i prosjektene.

Flere aktører fra industrien i næringen deltok også i møtet, og her ble viktigheten av en overordnet plan for å utvikle Norge dratt frem.

– Industrien krever store investeringer og langsiktighet, og vi må bruke NTP også for å sikre å bygge opp vår industri i Norge, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.