Byggeledere og kontrollingeniører fergekai

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeFlere fylker
StedTrondheim, Molde eller Ålesund
Søknadsfrist02.12.2016

Spesialprosjekt konstruksjoner i Prosjektavdelingen har nå ledig tre byggeleder/kontrollingeniørstillinger for oppfølging prosjektering og bygging av fergekai. Prosjektporteføljen er i stadig endring og består av større oppgraderinger eller nye fergekaier både på Riksveg- og fylkesvegnettet i hele regionen. Det antas å bli økende oppdragsmengde de nærmeste årene. Byggelederne utøver byggherrerollen i prosjektets arbeid med å planlegge/ bygge ferjekaiene. Spesialprosjekt konstruksjoner har i dag 5 medarbeidere fordelt på kontor i Trondheim og Ålesund. Kontorsted for disse tre stillingene blir enten i Trondheim, Molde eller Ålesund.

Hva skal du jobbe med?
Byggeleder bør ha bred anleggskompetanse samt noe kunnskap innen betongarbeider.

For stilling som byggeleder for fergekai skal du i hovedsak:

 • Lage deler av kontraktsgrunnlaget iht. Statens vegvesens standarder.
 • Følge opp prosjektering fram til byggestart
 • Arbeide med tilbudsbehandling med påfølgende kontraktsinngåelse med entreprenør.
 • Sikre at all nødvendig dokumentasjon blir levert før anleggsstart.
 • Gjennomføre samhandlingsmøter med entreprenør før anleggsstart.
 • Oppfølging av kontrakt mot entreprenør i gjennomføringsfasen.
 • Gjennomføre byggemøter.
 • Være ansvarlig for kvalitet, framdrift og økonomi i utførelsesfasen.
 • Rapportere eventuelle avvik fortløpende til prosjektleder.
 • Være prosjektets HMS-koordinator.

For stilling som kontrollingeniør vil det i stor grad være oppgaver innenfor de samme fagområdene som anført ovenfor og med oppfølging av teknisk kontroll av arbeidene som utføres innenfor kaibygging i betong/ stål samt også vegbygging på landområdene. Kontrollingeniør vil jobbe i team med byggeleder.

Hvem er du?
Vi krever treårig ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole eller lignende med spesialisering i konstruksjon.

Det er en fordel at du har erfaring fra planlegging/prosjektering, bygging eller vedlikehold av ferjekaikonstruksjoner, eventuelt fra andre konstruksjoner i stål eller betong. Videre er det en fordel med erfaring innen kontraktsoppfølging.

Personlig egnethet blir spesielt vektlagt. Blant annet må du:

 • Være i stand til å bruke din fagkunnskap praktisk.
 • Være nøyaktig og strukturert.
 • Kunne jobbe selvstendig, men samtidig være komfortabel med å samarbeide med andre.

Hva tilbyr vi?
Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Annet
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte prosjektleder Harald Inge Johnsen på tlf. 91512885.

NB: vi ber deg spesifisere tydelig i søknadsteksten om du søker på kontrollingeniør- og/eller byggelederstilling, samt hvilke kontorsteder som er aktuelle for deg!

Søk her