Byggeleder vegoppmerking

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde
Søknadsfrist06.04.2015

Ved asfalt- og vegoppmerkingsseksjonen er det nå en ledig stilling som byggeleder for vegoppmerking. Kontorsted er i Molde.

Seksjonen har som oppgave å planlegge og gjennomføre asfalt- og vegmerkingsarbeidene på riks- og fylkesvegnettet i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Vegmerking er et viktig trafikksikkerhetstiltak, og det er stort fokus på nye metoder for oppmerking.

Arbeidsoppgaver

Som byggeleder vil du planlegge og følge opp vegmerkingsarbeider på Nordmøre, Romsdal og i Sør-Trøndelag.

Det innebærer at du hovedsakelig skal jobbe med:

  • Byggeledelse og kontrolloppgaver for pågående vegmerkingskontrakter
  • Registrering av behov, planlegging av tiltak og utarbeiding av konkurransegrunnlag
  • HMS-arbeid
  • Kvalitets- og kostnadskontroll
  • Oppdatering og ajourføring av vegmerkingsregistre

Det kan bli aktuelt at du utfører andre oppgaver tillagt seksjonen. Du kan få mulighet til å delta på utviklingsarbeid innenfor fagfeltet vegmerking.

Stillingen innebærer en del reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner
Vi krever minimum ingeniørutdanning fra universitet eller høyskole med relevante fagkombinasjoner. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må den være godkjent av NOKUT. Det er ønskelig med bygg-, anlegg- eller vegteknisk erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Vi vektlegger personlig egnethet. Du er blant annet:

  • Løsningsorientert
  • Engasjert med gode samarbeidsevner
  • Gjennomføringsdyktig
  • God til å formulere deg både skriftlig og muntlig på norsk

Gode datakunnskaper er en forutsetning. Du må ha førerkort klasse B.

Annet:
Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen inngår i et godt og etablert faglig miljø, og vi kan tilby interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Statens vegvesen har gunstige arbeidstidsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fungerende seksjonsleder Even Stølan, tlf. 907 71 612.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen.
Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søknad sendes elektronisk. Vi setter pris på om du også kan laste opp relevante vitnemål. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Søk på jobben her

Vis flere stillinger: