Byggeleder VA

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

FirmaPrime Executive for Bane NOR
FylkeØstfold
StedMoss
Søknadsfristsnarest

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. Prosjektorganisasjonen skal nå styrkes med Byggeleder VA.

Som Byggeleder VA for utbyggingsprosjektet Sandbukta - Moss - Sjåstad vil du bistå i at hele prosjektet når sine definerte mål. Stillingen rapporterer til Prosjektleder.

Stasjoneringssted vil være Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide med kommuner
 • Oppfølging av kryssing og nærføringsavtaler
 • Oppfølging av entreprenørens prosjektering
 • Delta i utarbeidelse av faseplaner og anleggsgjennomføring
 • Gjennomgå fagrapporter og prosjektunderlag samt å kommenteres disse
 • Delta på tverrfaglig gjennomganger
 • Delta i usikkerhetsanalyser
 • Oppfølging av byggearbeid i felt
 • Sluttkontroll av entreprenørens FDV leveranser

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, eller annen relevant fagbakgrunn
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen
 • Minimum 5 års erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Beherske nødvendig , herunder også modellbasert prosjektering

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • God analytisk arbeidsmetodikk
 • Effektiv, selvstendig og initiativrik
 • Flink til å kommunisere og teamspiller
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane Nors etiske regler og at du i tråd med Bane Nors verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Kantineordning
 • Årsbillett på NSBs tog

Søk stilling

Vis flere stillinger: