Byggeleder jernbaneteknikk


Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist03.08.2020

Jernbaneinfrastrukturen gjennomgår en omfattende fornyelse og modernisering i bl.a. Oslo-området, og satsingen på jernbane fortsetter i årene fremover. Område Øst, prosjektenhet II, har et overordnet ansvar for drift, beredskap, korrektivt- og forebyggende vedlikehold, samt gjennomføring av tildelte prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer i Østlandsområdet - fra Larvik til Lillehammer. Prosjektenhetene i område Øst planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter for området.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i denne nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Derfor gjennomfører vi kun videointervjuer inntil videre.

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke utførelse av entrepriser med hensyn til tidsplaner, kostnader, faglig utførelse og HMS
 • Bidra til at hele prosjektet når sine mål
 • Verifisere entreprenørenes kvalitetsdokumentasjon, rapportering av fremdrift, kvalitet, økonomi og fakturering
 • Kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknende samt overlevering av sluttdokumentasjon og FDV
 • Kunne bidra med å utarbeide anskaffelsesplaner for prosjektet i henhold til frister
 • Kunne bistå ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og kontrahering av rådgivere
 • Bistå prosjektleder i etablering og vedlikehold av fremdriftsplaner og budsjett
 • Sørge for tilrettelegging før byggestart, og kartlegging av hvilke omlegginger og forberedende arbeider som er nødvendig å gjennomføre
 • Delta i planlegging av totalbrudd
 • Koordinere entreprenører, kommunale etater, grunneiere og andre som påvirkes av prosjektet

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver, kan stillingen pålegges andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev, teknisk fagskole eller ingeniørutdanning
 • Montør, tilstandskontrollør, byggeleder eller kontrollingeniør innenfor faget overbygning. Alternativt andre jernbanefag
 • Erfaring med kontraktsoppfølging mot entreprenør og kontroll av faglig utførelse
 • Godt kjent med krav og standarder innenfor bygging og drift av jernbaneanlegg
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnsjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknaddokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • God samarbeids- og kommunikasjonsevne, og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Evne til å motivere og skape gode relasjoner til Bane NORs ansatte og innleide i prosjektarbeidet
 • Proaktiv og med evne til å stille konstruktive spørsmål i forbindelse med prosjektene og prosessene
 • Fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger (sommer- og vintertid)
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog
 • Konkurransedyktige betingelser med svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • Lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur

Kontaktinformasjon

Knut-Erik Gudem

Prosjektsjef

952 04 145

Søk stilling

Vis flere stillinger: