Byggeleder jernbaneteknikk - Utbygging Øst

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Firma Bane NOR
FylkeAkershus
StedEidsvoll
Søknadsfrist02.12.2018

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar - Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug - Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar - Langset har to store tverrfaglige utførelsesentrepriser. For den nordre entreprisen har prosjektet behov for byggeleder/-Tverrfaglig koordinator for jernbanefagene.

Arbeidssted vil være Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver

 • Byggeledelse- og koordineringsansvarlig for alle jernbanetekniske fag internt i kontakten ENL, med rapporteringsansvar til prosjektleder
 • Byggeledelse- og koordineringsansvarlig for alle jernbanetekniske fag mot tilstøtende kontrakter og interne/eksterne aktører
 • Fagmøteansvarlig jernbaneteknikk
 • Byggeledelse/koordinering for tverrfaglig jernbanetekniske fag
 • Tverrfaglig arbeider med planlegging/prosjektering for bygging av jernbanetekniske anlegg og strømforsyningsanlegg
 • I tillegg til ovenstående oppgaver kan leder pålegge gjennomført oppgaver som naturlig hører inn under enhetens ansvarsområde/ fagområdet.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master- eller bachelor nivå. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn kombinert med lang erfaring vil bli vurdert
 • Mer enn 8 års erfaring fra byggeledelse av tverrfaglig arbeider med jernbanetekniske anlegg
 • Relevante erfaringer med fordelingsnett høyspent og lavspent
 • Nødvendig kompetanse for prosjektering, kontroll og byggeledelse av høyspent og lavspent
 • Erfaring fra ingeniørvirksomhet/offentlig forvaltning
 • Erfaring i å utføre kontroll av teknisk utførelse av jernbanetekniske arbeider, og skal i tillegg ha erfaring med:
 1. Daglig oppfølging av anleggsaktivitet
 2. Oppfølging av kontrakter
 3. Oppfølging av SHA, kvalitet og fremdrift på byggeplass
 4. Økonomisk oppfølging
 5. Endringshåndtering
 6. Koordinering av FDV- og sluttdokumentasjon
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Høyskole / Universitet
 • Ingeniørfag

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Du er faglig sterk og drivende og ønsker å bidra til videre utvikling av Bane NOR
 • Du er god på samspill og bygger tillit
 • Du kommuniserer tydelig, både muntlig og skriftlig, arbeider systematisk og løsningsorientert og er en selvstendig pådriver i prosjektene
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Spørsmål om stillingen

Ronny Eirik Hansen

Prosjektleder

Telefon 915 89 858

Søk stilling

Vis flere stillinger: