Byggeleder elektro

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7400 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedMosjøen
Søknadsfrist09.01.2017

Bli med på utvikling av framtidens E6 på Helgeland - Byggeleder elektro

E6 Helgeland søker byggeleder innen elektro som vil være med på et stort og annerledes utbyggingsprosjekt. Vi søker etter deg som vil jobbe med utarbeidelse og gjennomføring av total- og utførelsesentrepriser som byggeleder elektro.

E6 Helgeland er et stort vegprosjekt på Prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord. Prosjektet vil ta i bruk nye kontraktsformer som kombinerer prosjektering, utbygging og drift av vegnettet. Ny E6 på Helgeland vil bli en framtidsrettet og trafikksikker stamveg. E6 Helgeland er delt i tre kontraktsområder:

 • Nord Trøndelag grense – Korgen (Helgeland Sør)
 • Kapskarmo - Brattåsen – Lien (i Grane kommune)
 • Korgen – Bolna (Helgeland Nord)

Kontorsted vil være i Mosjøen eller på prosjektets anleggskontorer.

For mer informasjon om prosjektet, se http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6helgeland

Arbeids- og ansvarsområder:

I prosjektet vil det være mange aktiviteter som vil kreve elektrokompetanse.

Elektrokompetanse er særlig viktig ved prosjektering, utrustning og sikkerhetsgodkjenning av tunneler. Også i tilknytning til omlegginger av eksisterende anlegg og etablering av linjetilførsler er slik kompetanse sentral.

Som byggeleder skal du ha ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, gjennomføring av kontrakter, følge opp krav til dokumentasjon og informasjon.

Videre vil arbeidsoppgaver være innen:

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for total- og utførelsesentrepriser
 • Byggeledelse
 • Byggeplanlegging og prosjekteringsoppfølging
 • HMS og kvalitetssikring
 • Økonomi- og usikkerhetsstyring
 • Informasjon eksternt og internt
 • Kontakt med offentlige instanser, kraftlag, teleleverandører og andre som er berørt av anlegg.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Du har minimum 3 års utdanning fra universitet eller høgskole innen elektrofaget. Det er ønskelig at du i tillegg har fagbrev som elektriker gruppe L evnt. teknisk fagskole elkraft. Vi ønsker også at du har relevant erfaring og gode resultater fra tilsvarende prosjekt fra entreprenør- eller byggherresiden. Har du sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi fravike utdanningskravet. Gode kunnskaper i bruk av IKT- verktøy er nødvendig. Stillingen krever at du har førerkort, klasse B.

Vi ønsker også at du er utadvendt, løsnings- og handlingsorientert i måten du jobber på, og at du trives i tett samarbeid med andre. Vi forventer at du har god skriftlig fremstillingsevne og at du bidrar positivt i et godt arbeidsmiljø. Både kreativitet og evne til systematisk arbeid er viktige egenskaper i denne jobben. Evne til å samarbeide med dine kollegaer er avgjørende, og du bør trives ute på byggeplassen.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos prosjektleder Bård Nyland, tlf. 952 42 741, eller e-post: baard.nyland@vegvesen.no, eller delprosjektleder Steinar Livik, tlf. 920 64 393, eller e- post: steinar.livik@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk her

Vis flere stillinger: