Byggeleder drift vegavdeling Oppland

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeOppland
StedGjøvik eller Lillehammer
Søknadsfrist23.04.2018

Trafikksikkerhet og god framkommelighet på vegene har stor betydning for næringsliv, privatpersoner og andre vegbrukere.Drift og vedlikehold er et viktig satsningsområde for Statens vegvesen, og driftsseksjonen i vegavdeling Oppland har ansvar for 6 driftskontrakter som til sammen omfatter over 3000 km riks- og fylkesveg. Nå søker vi en byggeleder til å ivareta denne satsningen.

Våre byggeledere har fokus på ledelse, kontroll og oppfølging av ulike driftsoppgaver på veg. Kontakt med grunneiere, organisasjoner, medier og andre interessenter inngår som en del av byggeleders arbeidsoppgaver. Du vil uansett aldri være i tvil om at dette er en viktig jobb.

Det er en fordel at du har du har ingeniørbakgrunn, men er det viktigste er at du har god kompetanse innen ledelse, kontroll og oppfølging av ulike driftsoppgaver på veg.

Arbeidsoppgaver

Byggeleder har det daglige ansvaret for å styre gjennomføringen av avtaler/kontrakter på vegne av Statens vegvesen som byggherre. Dette innebærer:

 • Ansvar for å lede og følge opp driftskontrakten på riks- og fylkesvegnettet.
 • Lede og styre byggemøter og sørge for nødvendige avklaringer med entreprenør.
 • Ha ansvar for HMS, fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi i kontrakten
 • Ha oversikt over tilstand på vegnettet i kontraktsområdet.
 • Kvalitetsoppfølging av driftsoppgavene, stikkprøvekontroll og HMS-oppfølging.
 • Planlegging og gjennomføring av bestillingsarbeid.
 • Budsjettering og bruk av G-prog som økonomistyringsverktøy
 • Delta i interne samarbeids-/prosjekt- og arbeidsgrupper

Kvalifikasjonskrav

Du bør ha utdanning på universitets- eller høyskolenivå, minimum 3 år eller tilsvarende og/eller ha erfaring som byggeleder. Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Det vil også bli lagt vekt på:

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag
 • Selvstendighet og initiativ, samt resultatorientering
 • God samarbeids- og gjennomføringskompetanse
 • IT-kunnskaper

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Kontorsted er Gjøvik eller Lillehammer. Noe reisevirksomhet må påregnes. Førerrett klasse B vil derfor være nødvendig og det er hensiktsmessig at du disponerer egen bil.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Hvis du er interessert, vil vi gjerne snakke med deg! For opplysninger om stillingen, kontakt Asbjørn Stensrud, seksjonssjef på driftsseksjonen, på telefon 9264706.

Søk stilling

Vis flere stillinger: