Byggeleder dagsone Fløen

Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene.

Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle) i Storbritannia.

Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

Firma Techconsult
FylkeHordaland
Søknadsfrist25.10.2018

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber.

Selskapet har inngått rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m.

Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter Byggeleder dagsone Fløen.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Byggeleder dagsone Fløen er hovedansvarlig for å følge opp alle arbeider i dagsone i Fløen, med særlig fokus på faseplanlegging av trafikkavvikling og omlegging av eksisterende infrastruktur. Byggeleder skal bistå kontraktsbyggeleder med å følge opp kontrakt, økonomi, fremdrift, SHA, målebrev mv. i området ved dagsone Fløen. Byggleder må også fokusere på, og tilrettelegge for, gode relasjoner innad i entreprisen og med entreprisens samarbeidspartnere.

Utførende entreprenør skal kontrolleres med hensyn til fremdrift, kvalitet og rapportering. Videre skal kontraktsforpliktelser følges opp med et særskilt fokus på endringer, avvik og SHA. Byggeleder skal også være delaktig i å koordinere framdrift innad i D12 med øvrige entrepriser på stedet, herunder D13, D34, D35, D36 og langsgående tekniske entrepriser, samt følge opp tilkomst til sideordnede entrepriser.

Byggeleder skal også delta på overtakelsesforretninger.

Byggeleder skal også bistå Bybanen Utbyggings prosjekteringsledere med oppfølging/kontroll av leveranser fra prosjekterende konsulent (Sweco Norge AS), herunder bistå i gjennomgang av beskrivelser for grunnarbeider, faseplaner og omlegging av infrastruktur i dagsone Fløen.

Byggleder skal utføre oppgaver gitt i kontrollplaner med tilhørende sjekklister for byggeledelsen.

Videre skal byggeleder delta på byggemøter, gjennomføre særmøter/fagmøter etc. ved behov, delta ved overtakelsesforretninger, følge opp mangellister og bistå i sluttoppgjør.

Dine kvalifikasjoner:

Det kreves utdanning som sivilingeniør eller ingeniør innen bygg og anlegg, eller tilsvarende.

Må ha minimum 5 års relevant erfaring fra relevante prosjekter med kompleks anleggsgjennomføring i bynære strøk. Manglende oppfyllelse av krav til utdanning kan kompenseres med lengre relevant erfaring innen etterspurte fagkrets.

Må ha relevant byggeledererfaring, anleggsledererfaring eller tilsvarende erfaring fra entrepriser med komplisert anleggsvirksomhet i dagen. Erfaring med tverrfaglig koordinering i bygge- eller anleggsprosjekter.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 24.10.18, men vi vil vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: November 2018

Varighet: 31.12.2020

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

  • Markedsmessige betingelser
  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
  • God oppfølging av den enkelte medarbeider
  • Forsikringsordninger
  • Sosiale aktiviteter for de ansatte
  • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Ronny Meyer, på e-post: ronny.meyer@techconsult.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: