Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Byggeinvesteringer for over en milliard kan fremskyndes i Trondheim

Trondheim kommune har identifisert prosjekter som kan fremskyndes i 2020 og 2021 for til sammen 1,3 milliarder kroner.

Trondheim kommune regner med et inntektstap et sted mellom 600 millioner og én milliard kroner på grunn av koronakrisen. I slutten av april vedtok formannskapet en kuttpakke på 360 millioner kroner i kommunal pengebruk.

Samtidig som de planlegger å spare penger på å redusere avsetningen i det kommunale kraftfondet, redusere bruken av vikarer, kutte i reiser, seminarer, overtid, påpluss, demografikompensasjon og disponeringen av mindreforbruk, foreslår kommunedirektøren en komplett kartlegging av investeringsprosjekter som kan fremskyndes i 2020.

‒ Vi ser at samfunnet stenger ned, og dette vil påvirke næringslivet. Da er det viktig at det offentlige setter i gang prosjekter som kan stimulere til aktivitet og bidrar til at hjulene holdes i gang. Vi har ikke diktet opp nye prosjekter her; dette er prosjekter som allerede var planlagt, men vi ser at vi kan fremskynde investeringer for 1,3 milliarder kroner i 2020 og 2021, sier Jørn Arve Flått (Ap), leder i miljø- og næringskomiteen i Trondheim, til Byggeindustrien.

‒ Nå er det klart at vi ikke klarer å fremskynde prosjekter for en milliard i løpet av året, men vi har identifisert mange prosjekter for å stimulere til aktivitet, påpeker han.

I et notat fra kommunedirektøren i Trondheim fra slutten av april identifiseres mindre investeringer for 179 millioner kroner som kan fremskyndes fra 2021 og 2022 til gjennomføring i 2020.

Jørn Arve Flått, leder i miljø- og næringskomiteen i Trondheim. Foto: Trondheim kommune

Klare til å starte opp

I budsjettet for 2020 er det fra før av vedtatt 137,8 millioner kroner til mindre investeringer og rundt 250 millioner for andre prosjekter under 40 millioner kroner i Trondheim. I handlings- og økonomiplan 2020-23 er det foreslått 138,5 millioner kroner til mindre investeringer og omtrent 160 millioner til andre prosjekter på under 40 millioner kroner i 2021.

‒ Det er mange prosjekter som er klare til å starte opp i løpet av våren, sommeren og høsten i år. Kommunedirektøren har varslet at vi har kapasitet, sier Flått.

I tillegg til de identifiserte investeringene har kommunen også kommet frem til at vedlikeholdsprosjekter for rundt 40 millioner kroner kan fremskyndes, og investeringer innen vann og avløp er foreløpig ikke regnet med i tallene.

Formannskapet forutsetter dog statlig finansiering før prosjektene fremskyndes. Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har varslet at en ny vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronaviruset kommer i revidert statsbudsjett, som presenteres 12. mai og vedtas i sommer.

‒ Det sier seg selv at hvis vi må ta tapene selv, må vi vurdere prioriteringene våre, men vi forutsetter at staten dekker en del av dette, sier Flått.

‒ Uholdbart å vente

Treindustrien-sjef Heidi Finstad skryter av Trondheim kommune, og trekker også frem Asker kommune, som i midten av april vedtok en krisepakke på 65 millioner kroner til næringslivstiltak i kommunen.

Her vedtas blant annet å effektivisere byggesaksbehandlingen, gjennomføre ordinært vedlikehold for 60 millioner kroner, samt ekstraordinære bevilgninger på 15 millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av kirkebygg og 30 millioner kroner til vedlikehold av vei.

‒ Kommuner lytter til byggenæringen! Nå haster det med handling fra storting og regjering. Det er uholdbart å vente til at revidert vedtas i slutten av juni med å avklare rammebetingelser for byggenæringen og kommuner i en situasjon hvor arbeidsledigheten eskalerer, skriver Finstad i eposten.