Ruben Jensen i NESO er fornøyd med utviklingen i nord. Arkivfoto.

Byggeaktiviteten i nord øker

Byggeaktiviteten i Nord-Norge steg med 14 prosent i 2014.

Totalt økte boligbyggingen med 25 prosent i Nord-Norge, og i  Finnmark må man mer enn 47 år tilbake i tid for å finne høyere byggeaktivitet.

- Dette er virkelig positive tall for en av landsdelens største næringer, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO i en pressemelding.

Gledelig

- Vår bransje er en indikator på helsetilstanden i landsdelen og dette viser at det er god fart i Nord-Norge. Landsdelen trenger likevel impulser for fortsatt vekst og utvikling, sier han.

– Vi ber derfor Regjeringen om en fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for en vekst i viktige næringer som vind- og vannkraft, sjømatnæringen, mineralnæringen og intensivert leting etter petroleum/gass utenfor landsdelen, sier Jensen.

Total byggeaktivitet i 2014 (foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå)

Finnmark:

Det ble igangsatt ca. 151 000 m2 noe som er en økning på hele 60 % i forhold til året før.

Troms:

Det ble igangsatt ca. 228 000 m2 noe som er en tilbakegang på 13 % i forhold til året før. Dette er likevel noe over gjennomsnittet de siste 10 år.

Nordland:

Det ble igangsatt ca. 412 000 m2 noe som er en økning på 21 % i forhold til året før. Dette er betydelig over gjennomsnittet de siste 10 år.

Nord – Norge:

Det ble igangsatt ca. 791 000 m2 noe som er en økning på 14 % i forhold til året før og noe over gjennomsnittet de siste 10 år. Sør – Norge hadde en tilbakegang på 7 %. Man må tilbake til 1987 for å finne høyere byggeaktivitet.

Boligbygging i 2014:

Finnmark:

Det ble igangsatt 357 enheter noe som er en økning på 19 % i forhold til året før. Dette er likevel betydelig under gjennomsnittet de siste 10 år.

Troms:

Det ble igangsatt 857 enheter noe som er en økning på 11 % i forhold til året før. Dette er likevel betydelig under gjennomsnittet de siste 10 år.

Nordland:

Det ble igangsatt 1118 enheter som er en økning på 41 % i forhold til året før. Dette er betydelig over gjennomsnittet de siste 10 år.

Nord – Norge:

Det ble igangsatt 2332 enheter noe som er en økning på 25 % i forhold til året før mens Sør – Norge hadde en tilbakegang på 13 %. Vi må tilbake til 2007 for å finne høyere tall på boligbyggingen i landsdelen.