For den som vil tenke miljøvennlig når de skal bygge terrasse, finnes det en rekke svanemarkedede alternativer.

- Bygg terrasse uten miljøgifter

Skal du bygge terrasse? Det finnes en rekke alternativer uten miljøgifter.

Velg planker av svanemerket holdbart tre, så unngår du miljøgifter og annen problemkjemi, oppfordrer Svanemerket i en pressemelding.

Treplanker som brukes ute, blir eksponert for både vær, vind og mikroorganismer som er overalt i naturen. Det man helst vil unngå er at treet blir angrepet av fukt og råte. Derfor settes tradisjonelt holdbart trevirke inn med kjemikalier som skal holde fukten ute, og som dreper mikroorganismer som kan få treet til å mugne og råtne.

Ofte brukes tungmetaller eller andre giftstoffer (biocider) til dette. Mange av stoffene er miljøgifter eller andre problematiske kjemikalier, og disse stoffene kan lekke ut i hagen din under bruk.

Men det finnes også andre og giftfrie metoder for å oppnå holdbart tre. Produsenter av svanemerkede terrasseplanker benytter seg utelukkende av giftfrie metoder.

Kebony har for eksempel flere svanemerkede varianter.

Accoya har flere svanemerkede varianter av holdbart tre: Accoyas radiata A1 (bildet), A2, grade B og Scots Pine.

Saga Wood har svanemerkede terrasseplanker i bøk, furu og gran.

Dyrere, men mindre vedlikehold

Svanemerket holdbart tre kan være noe dyrere i innkjøp enn de aller billigste alternativene. Men husk at disse tretypene praktisk talt er vedlikeholdsfrie.

Tar vare på skogen

Svanemerket stiller strenge krav til hvordan trevirket blir tatt ut av skogen og hvordan det blir behandlet. Skogen skal drives bærekraftig. Da ødelegger ikke skogsdriften økosystemet i skogen.

Svanemerket utelukker bruk av trevirke fra områder som er vernet eller omdiskutert. Verken truede plante- og dyrearter eller lokalbefolkningen skal lide av skogsdriften.

Alt trevirke i svanemerkede produkter skal være sporbart. Det vil si at svanemerket har kontrollert akkurat hvor treet kom fra, og har kontrollert at skogsdriften er sertifisert.

Svanemerket er et offisielt miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket skal redusere miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis.