E6 Frya - Sjoa sto ferdig i 2016. Nå ber lokalpolitkere om at resten av E6 gjenom Gudbrandsdalen blir ferdigstilt. Foto: Arild Solberg/Statens vegvesen

- Bygg ferdig E6 gjennom Gudbrandsdalen nå

Ordførerne i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner, har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide der de ber han gripe muligheten til å ferdigstille E6 gjennom Gudbrandsdalen.

– Norge er i en svært krevende situasjon. Dette påvirker oss alle. I tillegg til å berøre befolkninga sterkt, er situasjonen også alvorlig for næringslivet. Bedrifter må stoppe helt opp, mange blir permittert. Dette er alvorlig for landet, for den enkelte bedrift og for de ansatte det berører. Vi vil med denne henvendelsen oppfordre Samferdselsdepartementet til å bruke de mulighetene som finnes, for å sikre norske bedrifter og norske arbeidsplasser. Vegprosjektet E6 mellom Ringebu og Otta er en slik mulighet, skriver ordførerne Eldri Siem (Sel), Rune Støstad (Nord-Fron), Arne Fossmo (Ringebu) og Ole Tvete Muriteigen (Sør-Fron), i brevet til samferdselsministeren.

Første del av strekningen mellom Ringebu og Otta (Frya-Sjoa) sto ferdig i 2016. Men fortsatt gjenstår strekningene Frya-Elstad og Sjoa-Otta. Strekningen Sjoa – Otta er ferdig regulert og grunnerverv er gjennomført, mens delstrekningen mellom Elstad og Frya mangler reguleringsplan, men kommunedelplan er godkjent.

Ordførerne i Gudbrandsdals-kommunene påpeker at det betyr at arbeidet med å ferdigstille prosjektet kan iverksettes umiddelbart dersom det bevilges penger. De mener både rigging og bygging av anleggsveger kan iverksettes straks.

– Vi er vitne til at svært mange maskinentreprenører stopper sin virksomhet og at ansatte blir permittert. Derfor vil det være flere selskaper som står klare til å ta på seg nye oppdrag, så lenge det blir lagt opp til drift som følger gjeldende smittevernregler, fastslår ordførerne i brevet til samferdselsministeren.

Prosjektet Otta - Ringebu ligger inne i NTP, og ifølge ordførerne var det fra Stortinget forutsatt sammenhengende utbygging. De to gjenværende strekningene har imidlertid ligget på vent i mange år.

Det er Nye Veier som har tatt over planleggingen og utbyggingen av E6 i Gudbrandsdalen etter Statens vegvesen.