Bygg21-styret diskuterer. F.v.: Jon Olav Sigvartsen, daglig leder i JOS-Bygg AS; Arne Giske, konserndirektør i Veidekke; Stig Bech, partner i advokatfirmaet BA-HR; Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.

Bygg21 inspirert av innovasjonsbedrifter

Hva har en plusshus -skole, en nullutslippsbydel og en prefabrikkert teknisk modul til felles? Alle inspirerer Bygg21 i arbeidet for fremtidens bygg- og eiendomsnæring.

Onsdag var Bygg21s styre samlet i Bergen for å sette i gang årets prosjekter – og å lære av foregangsprosjekter i regionen.

– Vi har hatt fantastisk gode diskusjoner om fremtiden til norsk byggenæring, forteller styreleder i Bygg21 Sissel Leire.

Foregangsaktører i Bergen

Blant aktørene de møtte var plusshuset Søreide skole, Zero Village Bergen og teknisk entreprenør Tevas. De delte sine erfaringer med Bygg21-styret.

– Nå ønsker vi å bygge videre på deres kunnskap. Vi ser at næringen har et enormt uforløst potensiale som vi vil bidra til å ta ut, fortsetter Leire.

Bygg21 arbeider for å gjøre byggenæringen mer effektiv, innovativ og lønnsom. Styret tar grep for å realisere målet om 20 % kostnadsreduksjon innen 2020. Med strategien «Sammen bygger vi fremtiden» har de konkretisert målene for produktivitet og bærekraft.

– Skal vi nå målet om 20% i 2020, er vi imidlertid avhengige av at tiltakene går fra strategi til virkelighet. Disse prosjektene gir verdifull innsikt i hvordan man gjør dette i praksis, sier Sverre Tiltnes , leder for Bygg21.

Endringer skal lønne seg

I høst startet Bygg21 arbeidet med å reformere norsk bygg- og eiendomsnæring. Erfaringene fra prosjektene i Bergen blir med Bygg21 i det videre arbeidet.

- Vi har mange spennende prosjekter på plakaten i 2016, og ser fram til å dele kunnskap med næringens aktører.

I løpet av 2016 vil Bygg21 blant annet legge frem en rapport om Effektivisering av plan og byggesak i Norge. Bygg21-lederen ser frem til å ta neste steg på veien mot en mer effektiv byggenæring.

– Vi bygger om en bransje i fart. Da er vi avhengige av at det lønner seg for aktørene å gjøre endringer. Derfor setter vi fokus på lønnsomhet og effektivisering, sier Tiltnes .

Adopterte Bygg21-strategi
Entreprenørbedriften Tevas tok Bygg21s strategi og gjorde den til del av sin egen. I sin strategi har Tevas slått fast at selskapet skal være innovativt, proaktivt og investere i utviklingen av produkter og systemer som reduserer byggetid og byggekostnader . Denne strategien resulterte i utviklingen av Prepart , en prefabrikkert teknisk takmodul som effektiviserer byggeprosessene.

– Takmodulen tillot en reduksjon i tidsbruk på hele 26 %, sier Ingunn Gjermundsnes i Tevas. Dermed har de allerede overgått ambisjonen nedfelt i Bygg21s strategi.

– Tevas viser at det er mulig å omsette teori til praksis, og samtidig spare penger på det. Det bekrefter at vår målsetning er gjennomførbar. Nå håper vi at hele bransjen tar lærdom av foregangsaktørene i Bergen, avslutter Sissel Leire.